Alstad barneskole er fullstendig nedslitt og trenger sårt oppussing. Det kan ta lang tid før det blir en realitet. Foto: Preben Hunstad

– Skolebygningen tilfredstiller omtrent ikke et eneste av dagens krav

Skrevet av Tone Moan Nordby, FAU-medlem ved Alstad barneskole
14.11.2019 16:30 - OPPDATERT 14.11.2019 18:32

Barna vegrer seg for å gå på do, lærerne bruker dyrebar tid på å rydde i et kaos, og Bodø kommune bryter nærskoleprinsippet, skriver Tone Moan Nordby.

Alstad barneskole er en god skole. Dyktige, engasjerte ansatte og en enestående beliggenhet har gitt skolen rykte som en av byens beste i flere tiår. Som foreldre er vi selvsagt glade for det.

Samtidig er vår store bekymring at nettopp skolens solide resultater blir en hvilepute for helt nødvendige utbedringer av selve skolebygningen. Den tilfredsstiller nemlig omtrent ikke en eneste av dagens krav, verken til teknisk standard, størrelse eller utforming.

Forholdene er godt belyst i siste dagers nyhetsbilde. De ansatte har lenge hatt arbeidsplass omtrent i hverandres armkrok, til tross for at også klasserom er tatt i bruk som arbeidsplasser. Varme- og ventilasjonsanlegg er utdatert. Det blir fort tung luft, og det er store problemer med å holde varmen på flere klasserom. Garderobe- og toalettfasiliteter til barna er av en slik standard at ungene (med god grunn!) vegrer seg for å gå på toalettet i løpet av skoledagen, og personalet bruker dyrebar tid på å rydde i kleskaos. Skolen har ikke universell utforming, og Bodø kommune bryter dermed med nærskoleprinsippet. Barn med behov for heis blir tvunget til å gå på annen skole enn søsken og barna i nabohusene.

Leder i FAU og undertegnede har deltatt i mulighetsstudien knyttet til renovering/nybygg av Alstad barneskole. Hele tiden har vi følt oss sikre på at det nå var umulig å rettferdiggjøre flere forsinkelser. Alle involverte parter har vært enige i behovet, og alle har vært enige i at det ikke kunne vente lenger.  

I rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan ligger imidlertid enda en utsettelse. Slik vi leser det, er det snakk om flere år. Vi er både skuffet og frustrerte, men heldigvis har rådmann og politikere ulike roller.

Vi henvender oss derfor til alle beslutningstakere. Rådmannens jobb er gjort, nå gjenstår deres. En stor majoritet av dere gikk til valg på å fortsette tidenes skolesatsing i Bodø. Andre hadde sikring av gode helsetjenester til skolebarna som førsteprioritet. Lenge har det vært mulig for politikerne å skyve behovene på Alstad foran seg, fordi de ansatte sikrer at ungene trives. Det er imidlertid begrenset hvor lenge dette holder som eneste strategi når hele skolebygningen står for fall. Det hjelper også lite for elevene å oppsøke helsesykepleier hvis problemet er at det er 16 grader i klasserommet. Et godt fysisk arbeidsmiljø for barn og voksne er helt avgjørende for å ivareta og sikre skolens styrker gjennom alle år: stolte og aktive ansatte som har høy grad av nærvær og et godt psykososialt miljø for alle. 

En ytterligere utsettelse er å holde elever, foreldre, ansatte og velgere for narr. For hvert minutt dere nøler, dukker det opp nye forhold på den gamle bygningen som må repareres og utbedres. Det er både kostbart, tidkrevende og nytteløst. Det kan umulig være behov for flere mulighetsstudier på Alstad barneskole. Vi er allerede godt i gang, og har tatt utgangspunkt i hva som vil være best både på kort og lang sikt. Ikke bare for Alstad barneskole, men også for hele nærområdet.  Vi har i minst like stor grad vurdert hva vi mener vil være den beste samfunnsøkonomiske investeringen for Bodø kommune.
 
FAU ber politikerne om å fatte vedtak om bygging av ny skole, uten flere utsettelser.  La vår bekymring og mistanke om at dere bruker skolens gode resultater som hvilepute bli grunnløs. Vis at dere evner å tenke to tanker samtidig, og at dere holder det dere lovet før valget. Det går an å anerkjenne alt som er bra, samtidig som et bygg som roper om avløsning får takke for seg.

Vi kan ikke godta flere utsettelser, Alstad barneskole har ventet lenge nok! 
 
Tone Moan Nordby (FAU-medlem ved Alstad barneskole)

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.