Leder for a-krimsenteret i Nordland, Kurt Kolvereid Jacobsen. Foto: NAV

Avdekket 83 brudd på 39 bedrifter: –⁠ Gir grunn til bekymring

A-krimsenteret i Nordland har siden 2022 kontrollert 80 virksomheter og rundt 250 arbeidstakere innen bygg og anlegg. De har avdekket lovbrudd i halvparten av kontrollene.


 – Vi har gjort en rekke kontroller av de største byggeprosjektene. Dessverre bekrefter resultatene fra kontrollene erfaringer vi har gjort oss over lengre tid: Bygg- og anleggsbransjen i Nordland er en næring som er risikoutsatt for arbeidskriminalitet.

Slik oppsummerer leder for a-krimsenteret i Nordland, Kurt Kolvereid Jacobsen det i ei pressemelding.

Innbetaling i overkant av 18 millioner

80 bygg- og anleggsbedrifter med rundt 250 arbeidstakere er kontrollert i perioden fra 2022 og frem til i dag. Ved 39 av disse avdekket a-krimsenteret ulike lov- og regelbrudd av varierende alvorlighetsgrad: 

  • Totalt 83 brudd på arbeidsmiljøloven
  • Sju virksomheter er pålagt å etterbetale lønn og overtidsgodtgjørelse
  • 17 pålegg for brudd på bygnings- og utstyrsmessige forhold
  • 12 ganger umiddelbart stanset arbeidet på grunn av overhengende fare for liv og helse.
Arbeidstilsynet har vedtatt tvangsmulkt og overtredelsesgebyr på i overkant av 700.000 kroner på forhold knyttet til overtidsbestemmelser og tekniske krav til arbeidsutstyr. Flere saker er fortsatt under vurdering for overtredelsesgebyr.

Ifølge pressemeldingen er det avdekket grove brudd på overtidsbestemmelsene, på opptil 47 timer overtid i løpet av en uke.

Skatteetaten har sikret innbetaling av utestående skatte- og avgiftskrav på i overkant av 18.000.000 kroner.

Svart arbeid

I tillegg har a-krimsenteret avdekket bruk av svart arbeidskraft, og hos fem virksomheter ble det funnet feil og mangler knyttet til arbeidsavtaler. 

I overkant av 20 arbeidstakere var ikke innmeldt i Arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret og i Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret.

A-krimsenteret hadde også samtaler med samtlige 250 arbeidere av både norsk og utenlandsk bakgrunn. Disse ble gjort kjent med norske lover og regler, deriblant lovfestet tarifflønn.

– Her har vi altså en rekke alvorlige og uakseptable forhold over nær sagt hele spekteret – som åpenbart gir grunn til bekymring, sier Kolvereid Jacobsen. 

– Vi så også at enkelte virksomheter samarbeider for å bevisst unndra betaling av forfalte skatter og avgifter. Disse forholdene var begrenset til enkeltaktører, fortsetter han. 

Dog legger han til at de erfarer at de fleste hovedentreprenørene som er ansvarlige for byggeprosjektene i stor grad etterlever regelverket. 

– Det er meget positivt.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.

Les mer om:

næringsliv