Foto: Norconsult - LPO - Archus arkitekter

Avinor utsetter - flyplassen ikke ferdig før 2029

Avinor har torsdag besluttet å utsette utbyggingsvedtaket for ny lufthavn i Bodø med 12 måneder.


Avinor har i dag besluttet å utsette utbyggingsvedtaket for ny lufthavn i Bodø med 12 måneder.

Det betyr at den nye flyplassen i Bodø kan stå ferdig siste halvdel av 2029.

Prosjektet har en kostnadsramme på 6,6 milliarder kroner.

– Ny lufthavn i Bodø er svært viktig både for Avinor, Forsvarssektoren og lokalsamfunnet. Det er et sterkt ønske om å gjennomføre prosjektet, men vi har underveis opplevd endrede premisser for Avinors deltakelse. Etter snart to år med pandemi står Avinor i en alvorlig økonomisk situasjon, og det er fortsatt stor økonomisk usikkerhet om fremtiden. Derfor er det ikke forsvarlig å påta seg risikoen det vil innebære å ta en beslutning om gjennomføring av prosjektet nå, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss i en pressemelding.

Opprinnelig ble Avinors bidrag beregnet til 1,8 mrd. kroner. Finansieringsløsningen slik den fremgår av statsbudsjettet for 2022 innebærer at bidraget fra Avinor er øket til 2,2 mrd. kroner. Avinor må itillegg dekke standard prosjektrisiko på opp mot 1,0 mrd. kroner. Dette medfører en betydelig økt finansiell risiko for Avinor i forhold til den opprinnelige forutsetningen.

– Avinor har ansvar for å drifte et sikkert flytilbud i hele landet, og vi har en rekke prosjekter det er nødvendig å gjennomføre de neste årene. Avinor trenger en mer avklart langsiktig finansiell situasjon før en beslutning i Bodø-prosjektet kan tas. Vi har nå en egenkapitalandel som er lavere enn forutsatt i vedtektene. Til grunn for beslutning om utsettelse ligger en vurdering av prosjektets størrelse, ansvaret Avinor har for luftfarten i hele landet, og den kritiske økonomiske situasjonen selskapet står i, sier Foss. 

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.