Ida Gudding Johnsen var skremt da hun kom ut fra formannskapshallen. Foto: Sondre Skjelvik
BODØDEBATT

«Alarmklokkene burde ringt for lenge siden hos både ordfører og samarbeidende partier»

Ordføreren peker på alle andre når hun blir konfrontert med med ståa i kommuneøkonomien. Det er alt annet enn betryggende.


Av: Ida Gudding Johnsen, gruppeleder Bodø Venstre.

Det er AP og co som har hatt ansvaret for Bodø kommunes økonomi de siste 6 årene. Det er de som har økt driftsutgiftene ut over Rådmannens anbefalinger i alle sine budsjetter, og som har ansvaret for at utgiftene nå er høyere enn inntektene. Det er Ap og co som har økt og senket eiendomsskatten, uten å tilpasse driften tilsvarende.

Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribenten sin holdning. 

Det er Ap og co som har investert over evne og sørget for at vi nå har en skyhøy gjeldsgrad. Og det er de som har utsatt avdrag og gitt oss finanskostnader som bikker 300 millioner kroner og vel så det i 2022. Til sammenligning bruker vi noe over 600 millioner kroner på å drifte Bodøskolen.

Det er Ap og co som har budsjettert med inntekter som har uteblitt: Satsinger har ikke gitt ønsket besparelse verken fra digitalisering eller i form av lavere sykefravær. Budsjettutfordringen har blitt stadig større.

Rådmannen har siden 2017 (minst) vært tydelig på at investeringer og drift må ned, og at driftstilpasninger er uunngåelige. Men han har ikke fått noen marsjordre fra AP og co om å ta grep for å få økonomien i balanse. 

I stedet har de gjort det motsatte: Gamblet på høyere skatteinntekter og økt budsjettene. Heldigvis har de også til dels blitt reddet av at økonomien har vært god og skatteinntektene faktisk har blitt høyere - Norge har gått godt under Erna Solberg. Men disse pengene skulle vi ha hatt som buffer og brukt til satsinger utover ordinær drift. I stedet er fondene tømt og bufferen vekk.

Bodø kommunes budsjettutfordring er dessverre også for stor til at den nye regjeringen kan trylle den vekk. Etter mine beregninger må de øke rammetilskuddet til kommunene med et tosifret antall milliarder kroner for at Bodø skal komme i vater i 2022. Det har selv ikke Norge råd til.

Bodø kommune har lagt på 300. plass eller dårligere på kommunebarometerets indikator for 'økonomi' i flere år. Dette til tross for at vi har en relativt lettdrevet kommune. Vi bruker rundt 300 millioner kroner mer på drift enn andre kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. 

Alarmklokkene burde ringt for lenge siden hos både ordfører og samarbeidende partier. Når alvoret nå endelig er i ferd med å synke inn, er svaret fra politisk ledelse at noen andre har skylda. Det lover ikke godt for veien ut av uføret. 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.

Les mer om:

Bodødebatt