MDGs gruppeleder i Nordland fylkesting Sirianna Stormo Pettersen.

Ber fylkesrådet trappe opp klimainnsatsen

Skrevet av Sirianna Stormo Pettersen
04.12.2019 12:55

MENING: – Norge og Nordland har både forutsetninger og et ansvar for å kutte langt mer enn det globale snittet, sier MDGs gruppeleder i Nordland fylkesting Sirianna Stormo Pettersen.

Samtidig som en ny rapport fra FNs miljøprogram understreker behovet for raske utslippskutt, ble det kjent at Nordland fylkeskommune ikke når sitt eget klimamål for 2020. Nå ber Miljøpartiet De Grønne fylkesrådet vurdere å styrke klimaambisjonene.

– Situasjonen hos oss er symptomatisk for norsk klimainnsats. Når vi ser at klimamålene ikke nås, setter vi oss nye mål lenger inn i framtida. I mellomtiden slipper vi ut mer hvert eneste år enn vi ville gjort hvis vi hadde vært i rute, sier Sirianna Stormo Pettersen, fungerende gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne på fylkestinget.

FØRSTE KLIMABUDSJETT

Denne uka vedtar fylkestinget sitt aller første klimabudsjett. Klimabudsjettene skal konkretisere framtidige kutt og fordele kuttene på ulike sektorer, og er noe De Grønne gjentatte ganger har tatt til orde for på fylkestinget.

– Med årlige klimabudsjett og klimaregnskap får vi en mer forpliktende oppfølging av klimamålene. Sammen med en ny klima- og miljøplan skal de gjøre oss i stand til å kutte 60 % av utslippene i Nordland innen 2030. Men fordi vi stadig er på etterskudd, må vi spørre oss om 60 % kutt er nok hvis vi skal ta vår del av klimadugnaden.

BER FYLKESRÅDET SIKTE HØYERE

Målet om 60 % utslippskutt ble vedtatt før sommeren etter et forslag fra Miljøpartiet De Grønne. Nå mener partiet at målet allerede er i ferd med å bli utdatert.

– Den nye rapporten fra FNs miljøprogram slår fast at de globale utslippene må reduseres med 55 % de neste elleve årene for at 1,5-gradersmålet skal være innen rekkevidde. Norge og Nordland har både forutsetninger og et ansvar for å kutte langt mer enn det globale snittet, sier Sirianna Stormo Pettersen.

Nå ber hun fylkesrådet vurdere å høyne målet.

[annonse]
– I Bodø er politikerne enige om å heve ambisjonsnivået til 70 % kutt. Fylkeskommunen bør ikke være noe dårligere, avslutter hun. 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.