Foto: Tor-Wiggo Skille/NFK

Ber om innspill for å bedre sikkerheten

Har du en idé til tiltak som kan fremme gode holdninger i trafikken? Søk om støtte innen 1. oktober 2021.


Det melder Nordland Fylkeskommune i ei pressemelding. 

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken.

- Kommuner, lag, foreninger, FAU, skoler, enkeltpersoner, kort sagt alle som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø, kan søke, sier leder for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg, Bent-Joacim Bentzen.

Midlene kan nyttes til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring og/eller prøver med mer. Informasjon om tema innen trafikksikkerhet som sikring av barn i bil, sykkelopplæring, refleks og så videre finnes på nettsiden til Trygg Trafikk

- Der finner du informasjon som kan brukes til opplæring, og det finnes også mange forslag til undervisningsopplegg tilpasset ulike grupper, sier Bentzen, som håper på mange søknader til dette viktige arbeidet.

Disse midlene kan ikke brukes til fysiske tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer etc.

Søknadsfristen er 1. oktober 2021. Søknaden må leveres elektronisk.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.