Hva er det Innovasjon Norge har sjekket når de hevder å ha undersøkt Harvester Trust - noe som egentlig ikke finnes? Det spør redaktør Markus André Jensen seg. Foto/kollasje: Rune Nilsen/Bodø Nu

Blank løgn fra
Innovasjon Norge

Skrevet av Markus André Jensen
10.09.2018 17:38 - OPPDATERT 10.09.2018 20:26

KOMMENTAR: En amerikansk bløffmaker, en håpløs ”bakgrunnssjekk”, et like håpløst forsøk på å dekke over – og nok en Innovasjon Norge-skandale. Denne gangen må det få konsekvenser.

Du kan lese Innovasjon Norges tilsvar nederst i saken.

Amerikaneren Danny Hayes’ inntog i Bodø i sommer har vekket nasjonal oppsikt.

Dagens Næringsliv forteller hele historien (til nå) i sin lørdagsreportasje i magasinet. Saken fikk hele forsiden.

E24 har tidligere omtalt saken, etter at Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes krevde svar fra nærings- og fiskeriminister Torbjørn Røe Isaksen om Innovasjon Norge og departementets rolle i den elleville historien.

Den rollen er ikke ubetydelig.

MILLIARDLØFTENE

For å ta en så kjapp oppsummering som det er mulig å få til:

Danny Hayes kom til Bodø med løfter om å investere milliarder av dollar (!) i byens fremtid og det mye omtalte Ny by-prosjektet – hvor en helt ny bydel skal utvikles på et 3.000 dekar stort område som blir ledig når rullebanen i Bodø flyttes.

Han presenterte seg som president i Harvester Trust – som etter Hayes’ utsagn besto av flere milliarder dollar.

Disse pengene skulle stamme fra den Chicago-baserte McCormick-familiens formue. En familie som i sin tid fant opp den mekaniske innhøsteren og hadde nær monopol på salg av amerikanske landbruksmaskiner ved starten av 1900-tallet.

Siden har det vist seg at historien om Harvester Trust er bare oppspinn.
Vår avis Bodø Nu har dokumentert at verken Danny Hayes eller hans kompanjong Sargent McCormick, en fjern etterkommer av McCormick’ene om vi skal tro ham selv, har hatt noen form for fullmakt over familiens eiendeler.

Undersøkelser vi og Dagens Næringsliv har gjort av Harvester Trusts påståtte eiendeler viser at fortellingen om en formue verdt minst 16 milliarder kroner er løgn.

 SYLTYNN SJEKK 

Hvor kommer så Innovasjon Norge inn i bildet?
Jo, da Danny Hayes og hans amerikanske delegasjon var på signingsferd i Bodø i april, ble statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Daniel Bjarmann-Simonsen bedt om å ta et møte med dem.

Han ba embetsverket om en bakgrunnssjekk av Harvester Trust.

Invest in Norway, som er Innovasjon Norges verktøy for å bistå og samarbeide med utlendinger som vil investere penger i Norge, satte i gang en bakgrunnssjekk.
Tilbakemeldingen på sjekken – som etter det Bodø Nu erfarer skal ha foregått riktig så raskt, med svar samme dag – var at Harvester Trust virker seriøst, her er det bare å ta møtet.

Det gjorde Bjarmann-Simonsen.

I ettertid har Innovasjon Norges juridiske avdeling gjort enda en bakgrunnssjekk, denne gang på jakt etter blant annet politisk eksponerte personer og negativ medieomtale, uten å gjøre negative funn.

Men hva var det egentlig Invest in Norway hadde sjekket?

Det eneste Bodø Nu og DN har klart å finne av rester etter McCormick-enes formue i Chicago, er to ting:

Det ene er den filantropiske stiftelsen Robert M. McCormick foundation, som avviser enhver tilknytning til Harvester Trust.

Det andre er arven etter Leander J. McCormick, som later til å bestå av noe eiendom i Chicago og Lake County.

Sistnevntes arv er mest sannsynlig det Danny Hayes og Sargent McCormick har kalt ”Harvester Trust”.

Men altså uten å ha noen råderett over denne formuen.

INGEN USA-KONTAKT

Hvordan i all verden kan Innovasjon Norge, som nekter Bodø Nu og andre medier innsyn i bakgrunnssjekken, ha gjort en grundig undersøkelse av hva denne private arven består av?

Er arvingene kontaktet? Er arvens forvalter – en såkalt ”trustee” – bedt om å oppgi hva denne arven er?

Bodø Nu har i lang tid forsøkt å komme i kontakt med forvalteren av McCormick-enes arv i Chicago. Etter det vi får opplyst er dette advokat Richard J. Miller ved firmaet Morris & McVeigh i New York.

Han har ikke besvart våre henvendelser, men vi sitter på dokumentasjon hvor han bekrefter å forvalte denne arven.

Miller er så langt vi forstår den eneste som kan si noe om hva det Hayes kaller ”Harvester Trust” består av.

Selv oppgir Innovasjon Norge å ha gjort et søk i sin ”database” på ”selskapet” Harvester Trust.
 
Men er altså ikke et selskap. Og heller ikke en stiftelse – det listes ikke i amerikanske registre over stiftelser.

22. mai i år, over en måned etter sjekken Innovasjon Norge skal ha gjort, dukker McCormick Harvester Trust LLC opp i Delaware.

Det er så vidt vi kjenner til det eneste spor av et Harvester Trust i USA.

Innovasjon Norge har heller ikke vært i kontakt med noen av personene som hevder å stå bak Harvester Trust, opplyser de selv. Det eneste Innovasjon Norge refererer til er dette diffuse ”databasesøket”.

DÅRLIG HÅNDVERK OG LØGN

Med andre ord er det veldig lite av fortellingen til Innovasjon Norge som stemmer.

Min påstand er at de aldri har sjekket Harvester Trust – for det finnes ikke.
De har heller ikke sjekket McCormick-formuen i Chicago, for det er ikke mulig å gjøre uten å kontakte forvalter Richard J. Miller, noe Innovasjon Norge selv sier de ikke har gjort.

Og forklaringen i ettertid, at selskapet Harvester Trust er sjekket ut i Innovasjon Norges databaser uten å gjøre negative funn, er derfor nødt til å være blank løgn.
Et forsøk på å dekke over håpløst dårlig håndverk.

Hva Invest in Norway egentlig har sjekket, vites ikke – men det er definitivt ikke Harvester Trust.

I ettertid har Innovasjon Norge blokkert alle våre forsøk på intervjuer med noen i Invest in Norway, om hvordan denne sjekken egentlig har foregått. Ikke veldig tillitvekkende, det heller.

Konsekvensene er alvorlige.

Bakgrunnssjekken fra Innovasjon Norge ble senere brukt som det fremste argument for at Danny Hayes og Harvester Trust var seriøse aktører.

Til alt overmål ble så Hayes booket inn til Innovasjon Norge Nordlands arrangement Innovasjonstalen i juni, hvor han fikk presentere sine storslåtte planer for åpen mikrofon og uten kritiske spørsmål.

Det er ikke urimelig å fastslå at alt dette bidro til å lokke inn en rekke lokale samarbeidspartnere – og investorer.

LOKALE KONSEKVENSER 

Det har kostet flere dyrt:

* Simon Flack, som var Hayes’ lokale kompanjong, gikk på en fysisk smell og ble lagt inn på sykehus. Han er ferdig med samarbeidet og hadde fra før sagt opp sin trygge og gode jobb i Bodø kommune fordi han trodde på historien om Harvester Trust.

* De to tidligere Catch-gründerne Kjell Ivar Hansen og Trond Arnulf Larsen har ifølge Dagens Næringsliv tapt fire millioner kroner på satsingen de gjorde sammen med Hayes, etter at partnerskapet kollapset og millionene forduftet til reiser, advokatutgifter, lønninger – og et selskap eid av Hayes’ advokat registrert på Samoa.

* Stormen Konserthus i Bodø er en styreleder fattigere. Dette etter at direktør Rolf-Cato Raade signerte en sponsoravtale med et annet Danny Hayes-selskap – før han etterpå hevdet at denne ikke eksisterte. Bodø Nu fikk tak i den signerte avtalen, styreleder Odd-Tore Fygle som holdt avtalen skjult for ordføreren har trukket seg og Raades fremtid skal avgjøres i et styremøte den kommende uken.

Et grønt lys fra Invest in Norway – og Innovasjon Norge -  tas for god fisk.

Av statssekretærer, av norske investorer, av samfunnsinstitusjoner som vurderer om man skal inngå samarbeid med de som kommer utenfra.

Hvis håndverket er så slett som det er nødt til å ha vært i denne saken, bør vi stille spørsmål ved hele ordningen. Kan vi egentlig stole på det Invest in Norway forteller oss? Hva skjer når en uetisk investor med lugubre hensikter og store kapitalressurser vil inn i Norge – hjelpes vedkommende inn på rød løper av et inkompetent apparat?

NOK EN TRAASETH-BLEMME

Og når det gjelder Innovasjon Norge, føyer saken seg inn i en stadig voksende rekke av flauser.

Det er Innovasjon Norges betydelige kommunikasjonsapparat som har forsøkt å dekke over blemmen fra Invest in Norway.

Dersom en feil er begått, burde dette informeres om – før Danny Hayes & co lokker flere inn i feller de kan tape penger eller jobben sin på.

I stedet skal tabber begraves og ties om, koste hva det koste vil.

Innovasjon Norge fortsetter å praktisere en grad av åpenhet og offentlighet som hører andre styringsformer enn det norske demokratiet til, slik vi også har sett i andre saker.

Øverst sitter en leder i Anita Krohn Traaseth hvis tabbekatalog nå begynner å bli så full at hun eller hennes styre bør vurdere om hun er skikket til å inneha stillingen.

 

INNOVASJON NORGE: – BODØ NU TAR FEIL

Mener Invest in Norway har gjort alt etter boka - og nekter for at de har spilt en betydelig rolle i å legitimere Harvester Trust i Norge.

Bodø Nu og E24 har bedt om et tilsvar fra Innovasjon Norge på Markus André Jensens kommentar.

Her følger det i sin helhet:

Bodø Nu og E24 har en leder der de anklager Innovasjon Norge for å lyve. Det er en alvorlig påstand og det er feil.

Innovasjon Norge har gjennomført en bakgrunnssjekk på Harvester Trust, slik vi hele tiden har forklart for Bodø Nu. I sin leder refererer Bodø Nu til bakgrunnssjekken, samtidig som de hevder at det er løgn at vi har foretatt en slik sjekk. Hvordan kan det henge sammen?

Etter en uformell henvendelse fra Nærings- og fiskeridepartementet om det var interesse for å koble Harvester Trust og Invest in Norway, gjorde vi på eget initiativ en sjekk av selskapet via åpne kilder. På bakgrunn av det ga vi NFD en uformell tilbakemelding om at det var i orden at departementet ba Invest in Norway om å møte selskapet. Det skal være en lav terskel for å møte Invest in Norway. Etter to møter ba Invest in Norway vår juridiske avdeling om bistand til å foreta en bakgrunnssjekk. Det gjorde de ved hjelp av de verktøyene vi har tilgjengelig, blant annet internasjonale databaser som sjekker tilknytning til politisk eksponerte personer, negativ internasjonal medieomtale og internasjonale domsdatabaser. Resultatet var at det ikke ble funnet noe negativt. Dersom vi skulle gå videre med selskapet i form av samarbeid eller avtaler, ville vært helt naturlig å gjennomføre flere undersøkelser. Vi har ingen avtaler med Hayes eller Harvester Trust, og ingen samarbeid.

Innovasjon Norge har i henhold til offentlighetsloven nektet innsyn i dokumentene som inneholder resultatet av bakgrunnssjekken. Metodene som brukes for søk, hvilke databaser som benyttes og innholdet i søkeresultater er beskyttelsesverdig. Hensynet til å kunne foreta bakgrunnsundersøkelser av tredjeparter fra tid til annen, uten at tredjeparten kjenner til hvordan slike undersøkelser gjennomføres, veier tyngre enn at offentligheten har tilgang til dokumenter knyttet til slike interne undersøkelser. Bodø nu har som de selv skriver, ikke sett dokumentene fra bakgrunnssjekken, derfor har de ingen forutsetning for å vurdere kvaliteten på den. 

Bodø Nu framstiller det som om Innovasjon Norge har en betydelig rolle i denne saken. Vår rolle har vært som følger: Invest in Norway, som er en del av Innovasjon Norge, møtte Harvester Trust og Danny Hayes tre ganger i uformelle møter. I tillegg inviterte vi ham til å snakke på den lokale innovasjonstalen.

Når vi utøver oppdraget med å skaffe utenlandske investorer til Norge har vi mange møter med et stort antall selskaper og personer. Det er langt utenfor vårt mandat å foreta omfattende bakgrunnssjekk av alle vi møter, det er ikke nødvendig, og det ville gjøre kontakten med mulige investorer svært vanskelig. Avtaler med mulige investorer kommer etter lang tids kontakt og mange samtaler og møter.

Lederen av Innovasjon Norges kontor i Nordland var hovedtaler ved innovasjonstalen i Bodø 7. juni. Vi ba Danny Hayes holde et 15 minutters innlegg der han skulle snakke om Harvester Trusts planer for investeringer, hva næringslivet og det offentlige kan gjøre for å tiltrekke seg investorer, og hvilke muligheter de ser i Bodø og Nordland.

Innovasjon Norge har ut over det ikke formidlet noen kontakter eller tatt initiativ til kontakter mellom Harvester Trust eller Hayes og andre aktører i Bodø. 

Bodø Nu kommer med en lang rekke påstander som er feil. Her er noen av de viktigste:

De hevder at en trust ikke er et selskap. Det er feil. En trust er en velkjent selskapsform, selv om den er lite brukt i Norge.

Bodø Nu lister opp det de omtaler som konsekvenser av at Innovasjon Norge sjekket et selskap vi ikke har noe samarbeid med. Å holde Innovasjon Norge ansvarlig for disse hendelsene er å tillegge oss en rolle vi umulig kan ha hatt. Hva enkeltpersoner utenfor vår virksomhet, og investorer foretar seg, kan ikke Innovasjon Norge stå ansvarlig for.

Bodø Nu forsøker å skape en kobling mellom denne saken og andre saker som har vært omtalt rundt Innovasjon Norge i år. Den koblingen eksisterer ikke. Både bakgrunnssjekk og innovasjonstalen i Bodø har helt korrekt vært håndtert av de respektive avdelingene hos oss.

 

LES OGSÅ DENNE KOMMENTAREN FRA GEIR ARE JENSEN:

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.