Nofir opptar endelig sitt resirkulerings-arbeid. Foto: Nofir.

Ble stoppet av EU – nå gjenopptar Nofir gjenvinningen

Skrevet av Pressemelding
23.01.2020 12:57 - OPPDATERT 23.01.2020 17:02

– Oppdrettsnøter kan bli til nye klær, tepper og deler til bilindustrien.

I juli 2018 innførte EU et nytt regelverk. Over natten ble oppdrettsnøter definert som farlig avfall. Dette førte til at Nofir måtte stoppe innsamlingen og gjenvinning.

Nofir har nå fått på plass alle nødvendige tillatelser og gjenvinningen kan fortsette.

Det kommer frem i en pressemelding fra Nofir i dag.

De nye forskriftene innført i EU, klassifiserte oppdrettsnøter som farlig avfall.

– Oppdrettsnøtene er impregnert med kobber. Kobber defineres som farlig avfall fordi det kan skade sjølevende organismer, sier Øistein Aleksandersen, daglig leder i Nofir.

De nye reglene forhindret Nofir fra å samle inn kasserte oppdrettsnøter i ett og et halvt år. Men Nofir starter året 2020 med alle tillatelser på plass og satser for fullt på å samle inn det som ligger langs kysten. Dette gir den norske oppdrettsnæringen en bærekraftig nedstrømsløsning for kasserte redskaper. På samme tid leverer Nofir verdifulle råvarer til gjenvinningsindustrien. Gamle oppdrettsnøter blir senere til nye klær, tepper, deler til bilindustrien og masse annet.

– Vi er veldig fornøyde med å få på plass alle tillatelsene for å imøtekomme de nye kravene fra myndighetene. Etter ett og et halvt år er vi igjen klare for å starte innsamlingen av kasserte fiskeri- og oppdrettsredskaper. Vi ønsker å tilby oppdretts- og fiskerinæringen en bærekraftig og økologisk løsning for kasserte redskaper, sier Øistein Aleksandersen, daglig leder i Nofir

Nofir AS er en ledende aktør for innsamling av kasserte redskaper fra fiskeri- og oppdrettsnæringen. Selskapet har etablert et sirkulærøkonomisk nettverk som skaper verdi samtidig som det bekjemper den langvarige trusselen som plast påfører livet i havet og miljøet. Nofir oppfordrer alle til å ta kontakt for innsamling av kasserte redskaper. 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.