Foto: Andreas Sandnes Olsen
KOMMENTAR

«Bodø 2024 sitter på en pengesekk på 300 millioner, men vi nektes innsyn i pengebruken»

20. september meldte Bodø 2024 at superbandet a-ha skal spille inn nytt album i Bodø. Prosjektet er et samarbeid mellom de to partene, Arktisk Filharmoniske, Svømmehallen Scene og Bodø kommune.


Dette er en kommentar som gir uttrykk for journalisten sin holdning. 

Avtalen skal sikre at a-ha møter et apparat av musikere og teknikere på toppnivå, het det i ei pressemelding fra Bodø 2024 den gang. 

I etterkant har Bodø Nu bedt om innsyn i kontrakten mellom Bodø 2024 og a-ha, slik at både vi og våre lesere får se hvor mye penger som legges i potten. 

24. september fikk vi innvilget delvis innsyn i kontrakten mellom partene. Alt som omhandlet økonomi er sladdet bort av Bodø 2024. Vi påklaget dette umiddelbart samme dag. Mandag 4. oktober ble klagen behandlet av ledelsen i Bodø 2024, og de opprettholder avslaget om innsyn i økonomien rundt kontrakten. 

«Det gis delvis innsyn. Det er foretatt sladding av kontrakten i samsvar med offentleglova § 23 første ledd. Bodø2024 IKS har videre vurdert om det skal gis merinnsyn etter offentleglova § 11, men har funnet at hensynet til offentlig innsyn ikke veier tyngre enn behovet for unntak.»

Klagen er nå sendt til Statsforvalteren for avgjørelse, og man kan bare håpe for folkets del at de ser annerledes på kontrakten. 

Et slikt hemmelighold er noe jeg som redaktør ser veldig alvorlig på. Bodø 2024 er et interkommunalt selskap eid av Bodø kommune og Nordland fylkeskommune. De sitter på en enorm pengesekk som de skal forvalte på vegne av folket som har gitt pengene. 

Størsteparten av finansieringspakken på 300 millioner kommer fra stat, fylke og kommune. Altså er det skattebetalernes penger som benyttes når et av tidenes største band hentes til Nord-Norge for å spille inn et nytt album. 

Nå har jeg overhodet ikke noe i mot verken Bodø 2024 eller a-ha, og det gleder meg at et såpass stort navn hentes til byen. Men samtidig er jeg tilhenger av åpenhet, og når vi ikke får vite hvor mye penger som betales til superstjerne Morten Harket, Magne Furuholmen, Paul Waaktaar-Savoy, føler jeg for å opplyse våre lesere om dette.

For det er ikke første gang Bodø 2024 velger å holde noe hemmelig. Det tok ikke lang tid før det oppsto bråk i organisasjonen. Mette Kaaby ble bedt om å forlate sin post som kunstnerisk direktør bare få måneder etter at hun ble ansatt.

Her fikk pressen innsyn i sluttavtalen og hva det kostet Bodø 2024 å få Mette Kaaby ut av stillingen som kunstnerisk direktør. Kaaby fikk en sluttpakke på 1,6 millioner kroner, og i avtalen het det at partene ikke kom til å uttale seg ytterligere om bakenforliggende årsaken til skilsmissen mellom partene. Dermed fikk vi ikke vite hva som var årsaken til bråket mellom Kaaby og Bodø 2024.

Det er ikke slik vi vil ha det når Europa skal inviteres inn i vår kulturelle verden her i Nord-Norge. Vi ønsker ikke interne krangler, millionoppgjør, eller hemmelige kontrakter. Vi ønsker oss åpenhet, og fruktbare diskusjoner om pengebruken. 

Det ser ikke spesielt bra ut slik som det er nå. Hemmelighold er rota til spekulasjoner, og folket som eier prosjektet holdes utenfor. 

Bodø Nu presiserer: Vi skrev først at pressen ikke fikk innsyn i sluttavtalen til Mette Kaaby. Dette er feil. Sluttavtalen ble oversendt sammen med pressemelding om Mette Kaabys avgang. Det vi ikke fikk vite var bakgrunnen for stridighetene forut av hennes avgang. Vi beklager feilen.

 

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.

Les mer om:

Bodødebatt