Fylkesleder for Nordland Bonde- og Småbrukarlag, Per-Anton Nesjan, er ikke enig at Glimt trenger å bruke Rønvikjordene for å bygge ny stadion. Foto: Privat

– Bodø/Glimt skal spille fotball, ikke bygge ned matjord

Etter fotballklubben Bodø/Glimt avholdte en pressekonferanse der de lanserte planer for deres nye stadion og at de vurderer å plassere den på Rønvikjordene, har ikke reaksjonene latt vente på seg.

En som ikke er enig at Glimt skal bygge sin nye storstue på Rønvikjordene, er fylkesleder for Nordland Bonde- og Småbrukarlag, Per-Anton Nesjan. 

– Argumentasjonen faller sammen

I en pressemelding til Bodø Nu skriver han at de er positiv til Glimt sitt bærekraftsprosjekt basert på FN sine bærekraftmål og at ambisjonen om å lage verdens mest bærekraftig arena er imponerende. 

– At stadion blir delvis nedgravd i bakken for å kunne utnytte jordvarme, og at den skal bygges i massivt tre er svært positivt. Det samme gjelder å prøve å bli sjølforsynt med både strøm og varme, og å redusere forbruket av vann, skriver han og fortsetter: 

– Alt dette fremmer god bærekraft. Men når dette forutsetter at man vil bygge ned matjord på Rønvik-jordene, så faller argumentasjonen sammen. Noe av det viktigste å ta vare på for framtida er nettopp matjorda. Da må vi finne andre egnede utbyggingsarealer. 

Saken fortsetter under bildet.

Her er et av alternativene som fotballklubben ser på. Foto: Bodø/Glimt

Bør være mulig uten å bygge ned matjord

Nordland Bonde- og Småbrukarlag mener det burde være mulig å bygge stadionen uten å bygge ned matjorden. 

– Vi kan ikke se at det er umulig å gjennomføre utbyggingen uten å bygge ned matjord. 

Arealene fra flyttingen av flyplassen

De henviser til at arealene som blir frigjort gjennom flytting av flyplassen kan være et godt alternativ. 

– Prosjektet er under vurdering. Innenfor dette arealet som blir frigjort, må det være mulig å finne egnede arealer til en ny fotballstadion, som både unngår nedbygging av matjord og oppnår de bærekraftsmålene som klubben har satt seg. Da bygger man også bro mellom interessekonfliktene. 

– At tiden er over for Aspmyra som stadion fordi det ikke er mulig å tilfredsstille kravene fra UEFA er sikkert riktig. Og det føles sikkert som et nederlag hvis «europa-kampene» må spilles på Lerkendal, men dette kan ikke være grunn nok til igjen å gå til angrep på vår dyrebare matjord på Rønvik-jordene, avslutter Nesjan. 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.