Sjefredaktør Espen Bless Stenberg i Bodø Nu. Foto: Andreas Sandnes Olsen

«Bodø kommune er mer opptatt av gladnyheter enn å fortelle hele sannheten»

Hver eneste dag jobber media for å prøve å speile samfunnet på en troverdig og sannferdig måte. Det gjør ikke jobben vår enklere når Bodø kommune forsøker å vri virkelighetsbildet gjennom feilaktige pressemeldinger og egenproduserte artikler med kun gladnyheter.


Denne kommentaren gir kun uttrykk for denne journalistens meninger. 

Den siste tida har vi i lokalmedia blitt servert flere pressemeldinger og egenproduserte artikler fra Bodø kommune. Dette er informasjon som man i utgangspunktet skal stole på at er den hele og fulle sannhet. Men slik utviklingen har vært i informasjonsformidlingen til kommunen, kan vi ikke lenger ta det for god fisk når det serveres gladnyheter fra rådhuset. 

For den siste tida har kommunen gjort det vanskelig for seg selv. Ved tre forskjellige anledninger har vi mottatt god nyheter fra kommunen, som har vist seg å være både usant og misvisende. Det kan ikke vi i lokalavisa lenger sitte og se på uten å reagere. 

Vi har tre eksempler fra de siste ukene som jeg ønsker å dra fram.

Eksempel 1: 

10. mai vedtok regjeringa å utvide veipakken i Bodø med 1,1 milliarder kroner. Med pomp og prakt ble det sendt ut pressemelding fra Bodø kommune, der ordføreren fikk skinne i glansen av at hennes egen regjering er så rause. 

Det ordfører Ida Pinnerød og Bodø kommune unnlot å ta med i pressemeldinga, er at det er vi som bruker veien som skal ta den største delen av regninga. 977 millioner kroner skal bompengefinansieres av meg og deg. Dette beløpet er selvfølgelig uten at kommende overskridelser er regnet inn. 

Hvorfor kommunen unnlot å fortelle dette i første melding, er et mysterium. Heldigvis har vi i lokalavisa såpass journalistisk refleks at vi skjønte at her var det ugler i mosen. Mer om det kan du lese i denne artikkelen. 

Eksempel 2: 

I samme tida som gladnyhetene om Bypakke 2 ble servert, kom også nyheten om at Bodø kommune hadde spart mange millioner på den nye veien opp til Rønvikfjellet. Den nye veien opp til fjellet har vært omdiskutert i mange år. Blant annet for at den ble realitet ved at det er planlagt et hotell på toppen av Rønvikfjellet.

Da anbudsrunden var over i 2020, var det selskapet Bertelsen & Garpestad som vant fram. Kontrakten var på 69 millioner kroner. Den endelige regninga kom på 83 millioner. Likevel presterte Bodø kommune å sende ut en pressemelding 10. mai, om at de hadde spart 11 millioner kroner. Det de glemte å fortelle, var at de hadde spart disse millionene med tanke på den totale budsjettramma som var på 99 millioner. 

Bertelsen & Gjerpestad vant fram med laveste anbud på 69 millioner, men fikk betalt 83 millioner i kommunen. Greit nok, som regel blir offentlige prosjekter ofte dyrere enn antatt. Men da må man fortelle sannheten, og ikke legge det fram som om kommunen har spart flerfoldige millioner. Det er å vri på virkeligheten. 

Men når kommunen unnlater å fortelle sannheten, kan heldigvis lokalmedia nyansere bildet for leserne våre. Mer om veien til Rønvikfjellet og regninga som ble 14 millioner dyrere, kan du lese her.

Eksempel 3:

18. mai la Bodø kommune ut en egenprodusert artikkel på sine hjemmesider, der de gledelig kan fortelle at alle barn har det så flott i Bodø. Det viser den siste Ungdata-undersøkelsen, kan SLT-koordinator i Bodø kommune, Torild Eriksen Nordland fortelle.

Blant annet er det de kulturelle tilbudene i kommunen som dras fram som gladnyheter. Men også her unnlater de å presentere befolkningen den hele og fulle sannheten. Men det kan Bodø Nu gjøre, nok en gang. 

For sannheten blant ungdommen er at nesten hver tredje person opplever seksuell trakassering i bodøskolen. Dette er dystre tall som kommunen valgte å ikke ta med i sine gladnyheter. Man kan bare spørre seg hva som er årsaken til dette? Er man så opptatt av å spre glans over kommunen at man glemmer å fortelle om alle som har det vanskelig, og som opplever ubehageligheter i hverdagen?

Og igjen: Heldigvis har vi i lokalavisa en såpass god refleks at vi går bak tallene som kommunen serverer. Mer om ungdommene våre, og seksuell trakassering kan du lese her. 

Disse tre eksemplene har vært nok til å få oss i avisa til å stusse. Kan man ikke stole på Bodø kommune og informasjonsflyten derfra lengre?

Her har info-avdelinga en enorm jobb å gjøre med å snu trenden. Vi har noen institusjoner i samfunnet som vi liker å ha tiltro til. Det er politiet, helsesektoren, media, og systemet som skal ta vare på oss; kommunene.

Når Bodø kommune såpass åpenlyst praktiserer en form for informasjonsjobb som er så misvisende, begynner tilliten å svekkes. Slik vil vi ikke ha det. Og slik vil neppe våre lesere, og Bodøs innbyggere ha det. 

Vil Bodø kommune ha det slik? For slik det er nå, kommunen mer opptatt av å presentere gladnyheter enn å fortelle hele sannheten. 

AV: Sjefredaktør Espen Bless Stenberg, Bodø Nu

 

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.

Les mer om:

Bodødebatt