Foto: Bodø kommune

Bodø søkte om drøyt 1,2 millioner i støtte til Ny By - fikk kun halvparten

Miljødirektoratet har vedtatt å gi Bodø kommune et tilskudd på 625.000 kroner for områderegulering av byområder med null utslipp.

 I februar i år søkte Bodø kommune om støtte fra Miljødirektoratet for å gjennomføre en mulighetsstudie, og ansette en ekstra prosjektmedarbeider for å operasjonalisere kommunens miljø- og klimaambisjoner. 

Det kommer frem i et brev fra Miljødirektoratet til kommunen. 

Bodø kommune søkte om et tilskudd på 1.250.000 kroner for områderegulering av byområder med null utslipp i den nye bydelen Hernes. 

Nå har de fått et tilskudd på halvparten av det de søkte om. 

God timing

– Det er et stort potensial for å redusere klimagassutslipp gjennom kommunal planlegging. Blant annet ved å ivareta karbonrike arealer, legge til rette for klimavennlig utbygging, redusert transportbehov og utslippsfrie reiser, innleder Miljødirektoratet i sin begrunnelse bak vedtaket. 

De kommende årene er målet for planarbeidet i den nye bydelen å utarbeide  områdereguleringer for de to første delområdene.

– Miljødirektoratet vurderer at prosjektet vil bidra til ytterligere styrking av klimahensyn i planleggingen, og at det er potensial for klimagassreduksjon ved å gjennomføre tiltaket som beskrevet. Det trekker opp at Bodø har høye og helhetlige ambisjoner for den nye bydelen, og timingen synes god nå som planarbeidet skal konkretiseres på områdenivå (to områdereguleringer).

Fått tildelt midler til samme prosjekt to ganger tidligere

Støtten dekker som nevnt kun 50 prosent av kommunes kostnader ved tiltaket, og er lavere enn det Bodø kommune søkte om. 

Ifølge brevet fra direktoratet begrunner de med at de har tidligere har tildelt Bodø kommune Klimasats-midler til klimavennlig planlegging til samme prosjekt i to runder tidligere. Både i 2016 og i 2o18.

[annonse]
Miljødirektoratet mottok 301 søknader til tilskuddsordningen "Klimasats – støtte til klimasatsing i kommunene" til søknadsfristen. Kommuner og fylkeskommuner har søkt om nesten 404 millioner kroner.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.