Prosjektleder Arne Vinje er fornøyd med tilbakemeldingen fra EU på søknaden om å få kjempe om Europeisk kulturhovedstad-status. Foto: Rachel E. Antonsen

Bodø kommune har fått positive signaler fra EU

Skrevet av pressemelding
09.01.2019 08:33 - OPPDATERT 09.01.2019 09:43

Bodø har fått svært positive tilbakemeldinger fra juryen som avgjør hvem som blir Europeisk kulturhovedstad i 2024.

– Dette er vi glade for og det viser at det så langt er gjort et godt arbeid med Bodø og Nordlands søknad om å bli Europeisk kulturhovedstad 2024, sier leder for styringsgruppa for Bodø 2024, rådmann Rolf Kåre Jensen i Bodø kommune.

SKRIFTLIG KOMBINASJON

I november kom beskjeden om at Bodø er en av tre pre-kvalifiserte søkerbyer til Europeisk kulturhovedstad (ECoC) 2024. 

Nå har EU-kommisjonens jury gitt skriftlig tilbakemelding på prekvalifiserings-søknaden til alle tre byene Banja Luka, Mostar og Bodø.

– Tilbakemeldingene fra juryen gir oss et godt grunnlag for å jobbe videre med den endelige søknaden, sier prosjektleder og kultursjef Arne Vinje i Bodø kommune.

GODT STRUKTURERT

I sin vurdering av Bodø og Nordlands prekvalifiseringssøknad skriver juryen blant annet at de synes søknaden er godt strukturert med klare ideer med tanke på langtidseffekter. 

– Det er positivt at EU-kommisjonens eksperter mener søknaden er godt strukturert og henger godt sammen med allerede vedtatte kulturstrategier både for Bodø og Nordland. De er også tydelig fornøyde med at strategiene har barn og unge som hovedmålgruppe, sier Arne Vinje.

Juryen trekker videre fram at de tre programtemaene som er presentert i prekvalifiseringssøknaden tilbyr en unik retning for programutviklingen, og at de har notert seg flere interessante prosjekter.

– Det er gledelig å registrere at de er veldig godt fornøyde med de tre programlinjene, sier Vinje.

DRISTIG OG AMBISIØST

Juryen er også tydelig på at alle de tre pre-kvalifiserte byene trenger å utvikle søknaden for finalerunden for å oppnå EU-kommisjonens krav til kvalitetsnivå.

Om Bodø og Nordlands søknad mener juryen blant annet at noen problemstillinger som er relevante for byen og regionen bør bli transformert videre til en bredere europeisk sammenheng.

De mener at den geopolitiske posisjonen som byen har er en mulighet til å koble den nordiske regionen med resten av Europa, og dette kan utdypes videre i andre runde av konkurransen.

– Når det gjelder den europeiske dimensjonen til programmet mener juryen at vi skal være mer dristige og ambisiøse, og det tar vi definitivt med oss videre, sier Arne Vinje. 

INNSPILLSMØTE I STORMEN

I dag, onsdag, er det et innspillsmøte i Stormen bibliotek, der kulturorganisasjoner og institusjoner fra hele Nordland er inviterte for å utveksle ideer og erfaringer, når Bodø og Nordland nå fortsetter jobben med hovedsøknaden.

– Dette er en glimrende anledning til en flying start på det videre arbeidet med søknaden. Den gode tilbakemeldingen fra EU-kommisjonens jury passer derfor svært godt, sier Arne Vinje.

Beslutningen, på om Bodø kan kalle seg Europeisk kulturhovedstad 2024, tas høsten 2019.

– Nå har vi cirka et halvt år på oss til å ferdigstille hovedsøknaden, og det ligger et krevende og spennende arbeid foran oss, sier Arne Vinje.

Debatt
Bodø NU oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.