F.v. prosjektmedarbeider Alexander Slotterøy og CEO Helge E. W. Albertsen fra Gigante Salmon, adm.dir. Tom Erlend Kristiansen, Nordkontakt, og konsernsjef Einar Jørgensen i Elektro-konsernet. Foto: Gigante Salmon

Bodø-konsern inngår stor kontrakt ute i havgapet

Bodø-konsern ble valgt av Gigante Salmon Rødøy.


Ute på Rødøy bygger Gigante Salmon landbasert anlegg. Her har arbeidet vært i gang siden 2021, men snart venter en ny fase, der Nordkontakt og Elektro Bodø i samarbeid skal levere: 

  • automatisering
  • instrumentering
  • IKT-/telekommunikasjon
  • kraftdistribusjon til anlegget
I tillegg til prosjektering, installasjon, testing og igangkjøring.

Rett rundt hjørnet

Arbeidet starter 1. kvartal 2023, og vil pågå til hele anlegget står ferdig 2. kvartal 2024.

– Vi er glade for å få Nordkontakt og Elektro Bodø med i dette prosjektet. Selskapene har gode referanser, og skal levere en god løsning for anlegget vårt, sier CEO Helge E. W. Albertsen i Gigante Salmon.

– Denne avtalen befester vår posisjon som en ledende leverandør til hele næringskjeden i den norske sjømatsektoren, sier adm.dir. Tom E. Kristiansen i Nordkontakt.

Satser i Bodø

Nordkontakt har hovedkontor i Bodø, og deres hovedfagfelt er automasjon, digitalisering og informasjonsteknologi. Selskapet inngår i Elektro-konsernet, som også har hovedkontor i Bodø.

Gigante Salmon Rødøy bygger oppdrettsanlegg for laks på Lille Indre Rosøy i Rødøy. Anleggsarbeidene startet i september 2021. Produksjonen i anlegget starter høsten 2023, og vil pågå parallelt med arbeidet som ferdigstiller anlegget 1. halvår 2024.

Kontrakten med Nordkontakt og Elektro Bodø er skreddersydd for Gigante Salmon Rødøy, og ivaretar en sikker og oversiktlig strømforsyning, styring og kontroll av driften av anlegget. 

Om selskapene: 

  • Gigante Salmon AS bygger oppdrettsanlegg for laks på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune. Anleggsarbeidet startet i september 2021, og den første fisken settes ut høsten 2023. Selskapet har tillatelse til å produsere 13.731 tonn MTB, noe som utgjør opp mot 20.000 tonn laks (rund vekt) per år ved full produksjon. 

  • Nordkontakt er en ingeniørbedrift med hovedkontor i Bodø. Selskapet har automasjon, digitalisering og informasjonsteknologi som hovedfagfelt. Nordkontakt leverer ifølge dem selv produkter og tjenester på alle nivå i prosessen, fra enkle komponenter til ferdige driftssatte anlegg. 

  •  

    Nordkontakt inngår i Elektro-konsernet som er et av landets største privateide konsern med totalt 18 datterselskaper og hovedkontor i Bodø.

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.