Redaktør i Bodøposten, Gunnar Andreassen. Foto: Markus André Jensen

Bodøposten trykket grove beskyldninger mot ansatt i barnehage og barnevernet - uten å kontakte dem

Skrevet av Markus André Jensen, Sindre Kolberg
22.02.2018 18:31 - OPPDATERT 22.02.2018 22:50

Barnevernet avviser påstandene kategorisk.

Nettstedet Bodøposten har gjort seg bemerket siden lanseringen i september i fjor, blant annet med å være et av de første mediene som omtalte beskyldningene mot Trine Skei Grande.

Tirsdag ble det publisert en artikkel på nettstedet hvor det rettes grove beskyldninger mot en enkeltansatt i en navngitt barnehage i Bodø. 

 

GROVE BESKYLDNINGER

Det hevdes også at den samme ansatte tok hevn på foreldrene til et barn i barnehagen, som skal ha varslet om vedkommendes oppførsel, ved å sende en bekymringsmelding til barnevernet.

Bodøposten skriver også at foreldrenes barn deretter ble tatt ut av familien og nå har vært omplassert i over ett år. 

LES OGSÅ:

Bodøposten-redaktøren publiserte sak med grove beskyldninger mot barnehage og barnevern - barnet var hans eget

[annonse]
Artikkelen, som er skrevet av en 17 år gammel skribent ved nettstedet, er publisert uten at den aktuelle ansatte eller barnevernet er kontaktet for å gi sin versjon av saken.

Det fremgår heller ikke av artikkelen hvordan Bodøposten kan dokumentere at oppførselen til den ansatte har vært kritikkverdig, eller hvordan man kan vite grunnlaget for barnevernets vedtak om omplassering.

Bodøposten oppgir navnet til barnehagen, noe Bodø Nu har valgt å anonymisere dette for å unngå å spre udokumenterte og alvorlige påstander om en begrenset gruppe mennesker.

Vi har av samme årsak valgt å la være å linke til den aktuelle artikkelen, som torsdag kveld fortsatt ligger åpent ute på nett.

 

AVVISER PÅSTANDENE

Leder i barneverntjenesten i Bodø kommune, Arve Rolandsen, avviser kategorisk at man noensinne har fjernet barn fra familier på bakgrunn av at foreldre har varslet om forhold i en barnehage.

– Det er ingen barn som blir tatt ut av hjemmet sitt på bakgrunn av et varsel om en barnehageansatt. Hvis barnet er tatt ut av hjemme sitt, så ligger det andre ting bak. I tillegg er fylkesnemnda med på å avgjøre slike saker. Vi tar ikke avgjørelsene alene, sier han til Bodø Nu.

– Det er alltid høy terskel for å ta barna ut av hjemmene sine. Det er siste utvei, og ikke noe vi ønsker å gjøre, sier han.

– Hva tenker du om Bodøpostens sak?

– At her er det en part som er fortvilt. Vi er ikke blitt kontakta av Bodøposten i forbindelse med denne saken. Vi kunne ikke sagt stort om denne konkrete saken til dem heller, men deres fremstilling av saken er ikke korrekt, slår han fast.

– Det eneste vi kan gjøre er å opprettholde integritet i arbeidet vårt og å ha en åpenhet i så stor grad som det er mulig, legger Rolandsen til.

Saken fortsetter under bildet.

Arve Rolandsen ved barneverntjenesten. Foto: Privat

 

VIL IKKE INTERVJUES PÅ TELEFON

På sine nettsider oppgir Bodøposten at den følger Vær Varsom-plakaten. Nettstedet er imidlertid ikke tilknyttet Norsk Presseforbund. Det er derfor ikke sikkert at Pressens faglige utvalg (PFU), som behandler klager på medieomtale, kan vurdere nettstedets artikler.

Bodø Nu får opplyst at det for tiden pågår en prosess hvor det vurderes om PFU skal behandle saker fra Bodøposten og lignende nettsteder - men vi får også opplyst at det er kommet inn to henvendelser i forbindelse med saker som er publisert der.

Bodø Nu har spurt Gunnar Andreassen, som benytter tittelen ansvarlig redaktør, om et intervju i sakens anledning. Han vil ikke la seg intervjue på telefon, men svarer delvis på våre spørsmål per epost.

Andreassen henviser også til den 17 år gamle skribenten som har skrevet artikkelen i enkelte av spørsmålene, samt en ikke navngitt nyhetsredaktør.

[annonse]
 – Først: Hvilke etiske vurderinger har dere gjort før dere velger å publisere disse grove beskyldningene?

 – Jeg har flere kilder i denne saken. Av en eller annen årsak velger lederen i barnehagen å svare "ingen kommentar" på mine spørsmål, skriver artikkelforfatteren.

 – Hvorfor har dere ikke kontaktet den aktuelle ansatte, eller barnevernet, for å ettergå disse opplysningene?

– Jeg har kontaktet både barnehagen og barnevernet, skriver artikkelforfatteren.

Det er verdt å merke seg at barnevernet opplyser at det ikke har mottatt noen henvendelser før artikkelen ble publisert og dermed altså ikke har fått samtidig imøtegåelse i Bodøpostens sak. Det samme gjelder den ansatte i barnehagen.

 

REDAKTØREN IKKE INVOLVERT

– Barnehagen ved styrer opplyser overfor oss at ingen er oppsagt i saken. Hvordan har dere sjekket at beskyldningene fra foreldrene, som får stå uimotsagt i saken deres, faktisk stemmer?

– Jeg har fått bekreftet at det er snakk om en tidligere ansatt fra flere kilder, skriver forfatteren.

 – Har dere tatt med i vurderingen at foreldrene naturlig nok har en sterk agenda i saken.

– Det er sannsynligvis flere med en agenda i denne saken.

Gunnar Andreassen opplyser at han ikke har vært involvert i arbeidet med saken før publisering. Han svarer dette på spørsmål om hvordan han kan la en 17 år gammel skribent uten relevant utdanning publisere en slik sak uten at han som redaktør er inne og kvalitetssikrer arbeidet: 

– Jeg stoler på vurderingene våre skribenter og redaksjonen i Bodøposten.no gjør, det er en blanding med unge og eldre folk med erfaring.

 – Synes du at du har utført din redaktørgjerning godt i denne saken?

 – Jeg er ansvarlig for Bodøposten.no sin redaksjonelle linje, vi ønsker å stå på de svakes side. Det synes jeg vi er flinke til, skriver Gunnar Andreassen.

– Hvilke kontrollrutiner har dere egentlig før publisering av alvorlige saker med grove beskyldninger involvert?

–  Bodøposten.no følger grunnleggende presseetikk, vi gir samtidig imøtegåelse, tilsvar og anonymiserer og lignende. Det er god etikk, mener Andreassen.

 

FORNØYD REDAKTØR

Igjen: Det er verdt å merke at verken barnevernet eller den anklagede ansatte har fått samtidig imøtegåelse i saken. Barnehagen er heller ikke anonymisert i Bodøpostens sak, dermed kastes det mistanke mot et begrenset antall ansatte.

 – Vi har vært i kontakt med barnevernet, som blankt avviser at en varsling fra foreldre kan utløse at et barn blir tatt vekk fra familien. Hvordan kan dere da være sikre på at det dere skriver faktisk stemmer?

– Både varslingen om den voldelige ansatte og at barnet etterpå ble tatt ut av hjemmet av barnevernet er dokumentert, skriver artikkelforfatteren.

– Barnevernet ved leder Arve Rolandsen opplyser også at det skal veldig mye til for at et barn tas ut av sin familie. Det omtales som siste utvei. Det er heller ikke barnevernet alene som tar denne beslutningen, det er flere instanser involvert før et barn blir tatt ut av familien og forblir tatt ut i et helt år, slik dere omtaler. Likevel fremstiller dere saken som om foreldrenes versjon stemmer, uten å kontrollsjekke og uten å tilby samtidig imøtegåelse. Hvordan kan dere gjøre det?

Saken fortsetter under faksimilen.

Faksimile fra Bodøposten.no.

 

– Barnehagen fikk samtidig imøtegåelse. Både varslingen om den voldelige ansatte og at barnet etterpå ble tatt ut av hjemmet av barnevernet er dokumentert. Jeg har også intervjuet Arve Rolandsen angående saken, den artikkelen vil bli publisert snart, skriver artikkelforfatteren.

Redaktør Gunnar Andreassen opplyser at han er fornøyd med det presseetiske arbeidet i saken. 

– Man har fått samtidig imøtegåelse og involverte er anonymisert av hensyn til personvernet, det synes jeg er gode vurderinger, skriver Andreassen.

– Bodøposten kaller seg nettavis og hevder å følge Vær varsom-plakaten. Likevel bryter dere flere grunnleggende, preseetiske prinsipper i denne saken. Hvorfor skriver dere egentlig at dere følger Vær varsom-plakaten på nettsiden, når det ikke etterfølges i praksis

– Man har fått samtidig imøtegåelse og involverte er anonymisert av hensyn til personvernet, det synes jeg er gode vurderinger, gjentar redaktøren.

– Denne saken retter grove beskyldninger mot både en barnehageansatt i en liten, navngitt barnehage, samt fremstiller barnevernet som en institusjon som lar seg bruke til hevntokt på foreldre som varsler om vold i samme barnehage. Har dere vurdert konsekvensene ved å publisere dette for de involverte, særlig med tilsynelatende liten grad av kontroll og faktasjekk?

– Saken har konsekvenser for flere enn ansatte i barnehagen og barnevernet. Jeg har mer informasjon i denne saken enn det som er publisert, skriver artikkelforfatteren i sitt svar.

 

SVARER IKKE PÅ OPPFØLGING

Bodø Nu kontaktet Gunnar Andreassen onsdag ettermiddag. Vi mottok disse svarene torsdag morgen.

Andreassen har ikke svart på en ny epost med oppfølgingsspørsmål. Dette er spørsmålene vi ikke har fått svar på:

– Dere skriver at dere har gitt samtidig imøtegåelse her. Men det har dere faktisk ikke - dere har ikke kontaktet verken den beskyldte part (tidligere ansatte) eller barnevernet? Det hjelper ikke å ta kontakt i etterkant av publisering. Og det står uansett ingen steder i saken at dere har forsøkt å oppnå kontakt med den ansatte eller barnevernet.

 

– Dere har rett nok anonymisert den ansatte, men her er det snakk om en navngitt barnehage med et begrenset antall ansatte. Hvorfor navngir dere barnehagen? I beste fall sprer det uberettiget mistanke mot andre ansatte, i verste fall bidrar dere til å identifisere en person dere beskylder for vold mot barn med begrenset dokumentasjon - er det greit?

 

– Dere svarer fortsatt ikke på hvorfor dere fremstiller det at barnevernet har tatt barnet ut av familien som en hevnaksjon for en varsling - hvordan kan dere dokumentere dette? Det finnes ikke spor av slik dokumentasjon i deres sak.

 

– Og til slutt: Barnevernet tilbakeviser blankt at uttaket av barnet har noe med varslingen å gjøre. Dette er en udokumentert påstand som dere i vinklingen støtter opp under. Har dere stilt foreldrene til barnet kritiske spørsmål - for eksempel om det ikke kan være andre forhold enn en varsling som gjør at barnet tas ut av familien? Hvordan i alle dager kan dere være sikre på at det ikke er helt andre forhold enn varslingen som ligger til grunn for vedtaket?

 

Torsdag kveld er det fortatt ikke publisert noe tilsvar fra barnevernet eller den ansatte ved barnehagen på Bodøposten.no.