Illustrasjonsfoto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Bodøs fastleger roper varsko: – Politikerne må ta grep!

Av Markus André Jensen
13.11.2017 14:24 - OPPDATERT 22.01.2018 14:49

Seks leger med til sammen 9.000 pasienter på listene pensjonerer seg de neste fire årene.

– Lokalpolitikerne må raskt ta grep for å unngå at fastlegeordningen i Bodø rakner!

Det er det krystallklare budskapet fra Bodø Legeforening, som i dag slår alarm om store rekrutteringsproblemer i kommunen.

Som Bodø Nu tidligere har omtalt, er fastlegemangelen i kommunen prekær: Av 46 fastleger i Bodø, er det kun fire som har plass til å ta imot nye pasienter. 

I en pressemelding slår de tillitsvalgte i Nordland nå fast at tiden er kommet for å ta grep:

– Rekrutteringskrisen har nådd Bodø. De siste årene er det blitt svært vanskelig å få inn nye private fastleger i kommunen. Årsaken til dette er stor arbeidsmengde, høye investeringskostnader og usikkerhet knyttet til fremtiden. Skal Bodø lykkes med å være en attraktiv hovedstad i Nordland må fastlegene i byen sikres rimelige rammevilkår fremover, skriver Karin Nilsen og Randi Sjøvold, som er tillitsvalgte fastleger i Bodø Legeforening.

– Fastlegen får stadig flere oppgaver, og mange reduserer listene sine. I tillegg er det blitt svært vanskelig å rekruttere nye fastleger. Det betyr at innbyggerne i Bodø vil få færre leger å velge mellom, og at vi risikerer å stå uten tilstrekkelig antall fastleger i fremtiden, kan vi lese videre.

Videre vises det til at seks av fastlegene i Bodø når pensjonsalder de neste fire årene.

– Disse har i overkant av 9 000 pasienter på sine lister, så her har vi virkelig en rekrutteringsutfordring; vi vet videre at fremtidens fastleger stort sett ikke ønsker mer enn 1000 pasienter. Vi trenger derfor åtte til ny nye fastleger bare for å erstatte disse. I tillegg kommer fastleger til nye oppgaver.

Til slutt i pressemeldingen kommer følgende forslag til strakstiltak:

  • Tilskudd til nye fastleger som starter med 0-lister, for å dekke driftsutgifter 1. året, og utdanningsfond med formål å bedre rekrutteringen.
  • Legge til rette for flere legehjemler.
  • Bevilge penger til utdanningsstillinger.
  • Bevilge penger til flere fastlønnsstillinger.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.