Ronny Nydal Sletteng sier klart ifra om hva han mener om skolekuttene.
Skolekuttene

Bodøskolene, mer enn brød og sirkus?

MENING: Ronny Nydal Sletteng, FAU-leder ved Alstad barneskole, kommer med en flammende appell til kommunens politikere.


Kjære politikere, det er krevende å være folkevalgt politiker, og mangt og mye man må forholde seg til. Heriblant FAU og Utdanningsforbundet, oss inkludert. Vi representerer nettopp foreldre og lærere ved Alstad barneskole og Alstad ungdomsskole. De gangene vi henvender oss til dere er det følgelig ofte relatert til skole og skolevei. 

Den økonomiske situasjonen i kommunen var kjent allerede ved inngangen til valgåret 2019.

Det er store og flotte ord dere gikk til valg på, også gitt at de økonomiske rammene var kjent. Vi klarer ikke å finne noen forbehold i valgprogrammene deres.

Valget ble gjennomført, det var jevnt mellom sidene, og det ble gjennomført forhandlinger. Det er gi og ta mellom kampsakene til de partiene som søker samarbeid. Kompromisser inngås. Lojalitet byttes mot makt, og resultatet ble at AP, SP, SV, MDG og KrF valgte å inngå politisk samarbeid. Fra den dagen vil noen kanskje si at de ovenfor siterte utdragene fra valgprogrammene viker og at den politiske plattformen har rang. Vi vil uansett anta at selv om man ikke har fått gjennomslag for alle kampsakene sine, så ligger det ideologiske grunnlaget fast. Informer oss gjerne, dersom vår antakelse er feil.

I den politiske plattformen som ligger til grunn for posisjonen som sitter ved makta i Bodø kommune, kan vi lese følgende (sitat): 

"Bodø skal være en god kommune å vokse opp i, og det skal være attraktivt å etablere seg med familie og barn her. Da er en god oppfølging rundt barn, ungdom og deres familier viktig".

Skolen er viktig for barns muligheter gjennom hele livet. Det skal sikres fortsatt høy lærertetthet i Bodøskolen, og Bodø kommune skal jobbe for høy kvalitet i skolen. 

En av de største utfordringene for kommunen er å rekruttere tilstrekkelig kompetente personer til de store velferdsoppgavene framover. Det å sikre at vi har rett person på rett plass krever god kompetanseplanlegging, aktivt rekrutteringsarbeid og at kommunen legger til rette for at vi jobber helhetlig med opplæring, rekruttering og læring gjennom hele livet i tett dialog mellom politikk, administrasjon og tillitsvalgte. 

Bodø kommune skal legge til rette for å være en attraktiv arbeidsgiver for ansatte med barn og familie, og vi skal også legge til rette for at de seniorene som ønsker det, kan få mulighet til å stå lenger i arbeid i Bodø kommunes virksomheter." 

Hva er så den reelle situasjon på skolene på Alstad nå et års tid etter valget?

Som lærere så føler vi ikke at det er rettferdig å bli straffet for at kommunen har brukt for mye penger på ikke lovpålagte oppgaver. Vi er der for elevene våre og bruker våre krefter og omsorg på alle disse flotte ungene. Skolene på Alstad har vært her i 50 år. Vi er svært stolte av hvor godt de har blitt drevet, og skulle ønske at rammmene fortsatt kunne være slik at vi fikk fortsette å gjøre en god jobb i årene som kommer.

Vi føler at det er en samfunnsnyttig jobb vi bedriver og har derfor et ønske om at det skal respekteres. Det burde være andre penger å hente andre steder i budsjettet hvor det ikke vil svi like mye for barn i oppvekst. Skolematpengene kan brukes til å redde en lærerstilling i vår kommune. Elevene våre har med seg matpakke hjemmefra. Der får de mat som foreldrene vet at de liker og ikke minst at den er pakket for å passe på allergier og andre plager. Å dele ut en og samme matpakke til alle i klasserommet vil ikke treffe alle. Det vil bli et matsvinn som jeg ikke tør tenke på.

Vi har ikke brukt mye penger utover det vi får i lønn og likevel mister vi gode kollegaer fordi det skal hentes inn et stort underskudd.

Dette gjør at vår arbeidssituasjon gjøres vanskeligere og det tilbudet som vi lærere kan gi til våre elever vil bli svekket.

Dette er de ungene som vokser opp i den kommunen som i valgløftene ble lovet skulle bli en særdeles god oppvekstkommune med høy lærertetthet.

Varaordfører, Ola Smeplass sier i en diskusjon på Facebookgruppa "Bodø - politisk debatt" den 5. mai, sitat: "Det er ennå tre og et halvt år igjen å oppfylle valgløfter på". Det er nok valgpolitisk klokt å oppfylle det man har blitt valgt på, spesielt tett opp mot neste valg, men vi har ikke tid til å vente tre og et halvt år på at noe skal skje. Barna våre går på skolen nå, det er nå de trenger lærere og ressurser, ikke når de er ferdige med grunnskolen. Da er det for sent. Flere av de elevene som rammes nå, vil ha stemmerett ved neste kommunevalg. 

Nå skal det kuttes. Prioriteringer må gjøres. Alstadskolene mister 450% stilling. Barna mister til sammen fire og en halv voksen som kunne fulgt dem opp. Alstadskolene leverer bra resultater, det gjøres en kjempejobb, hver dag. Det lyser fra vinduene sent og tidlig. Barnas behov for å lære forsvinner ikke, det er heller større enn mindre. Og det skal løses med å ta lærere fra ungene. 

Sukk hjerte, men brist ikke!

Hvordan klarte vi å havne her? Skolepolitikken i Bodø er til å gråte av. Brød og sirkus i store mengder, men hvordan kan vi sikre at barna og ungdommene lærer det de skal? Å gå fra fire klasser til tre klasser hjelper ikke på, verken for årets 8.- og 9.-klassinger ved Alstad U. Covid-19 gjør det verken bedre eller smartere å sitte tettere. Ny læreplan skal innføres fra høsten av, her fokuseres det bl.a. på at ungene skal lære livsmestring i skolen, men vi trenger vel ikke la dem lære livsmestring ved å hive dem midtfjords uten trening? Seniorene skal få mulighet til å stå lenger i arbeid, samtidig som nedbemanning gjøres ved såkalt naturlig avgang. 40-50 års erfaring fra skolen skal erstattes med tomrom. Det henger ikke på greip.

Vi kan gi dere i posisjonen rett i følgende:

"En av de største utfordringene for kommunen er å rekruttere tilstrekkelig kompetente personer til de store velferdsoppgavene framover."

Hvordan skal vi få de beste lærerne til å komme til Bodø, og sørge for at de blir værende når rammebetingelsene er usikkerhet og vingling? Det er mer et problem enn en utfordring eller mulighet.

Vi vet at den viktigste og største delen av budsjettprosessen foregår på høsten, og at det er en regulering som skal skje nå. Men: Når man står på kanten av stupet er det lurere å ta et skritt tilbake enn å fortsette framover med store skritt. Våg å være elefanten i rommet. Elefanten har relativt liten munn men to store ører. Vårt råd: Bruk ørene og hodet. Lytt til folket!

Tillit og troverdighet bygges i millimeter, og rives i meter. Velgere har man til låns. 

Barna er framtiden. 

Lykke til på torsdag!

 

For FAU Alstad barneskole, FAU Alstad Ungdomsskole, Utdanningsforbundet, Alstad barneskole

og Utdanningsforbundet, Alstad ungdomsskole.

Ronny Nydal Sletteng, FAU-leder Alstad barneskole

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.