Denne illustrasjonen viser til hvordan boligområdet vil se ut når det er ferdig. Byggetrinn to er til høyre og bygningsarbeidet har ikke startet ennå. Foto: DNB Eiendom

Boligene solgte ekstremt godt – Nå starter salg av neste byggetrinn

Skrevet av Lars Martin Halvorsen
13.04.2021 20:00 - OPPDATERT 15.04.2021 07:33

– Vi har fått mange forespørsler allerede.

Nå skal byggetrinn to av Reinsletta Allé legges ut for salg – lenge før byggetrinn én er ferdigbygd.

Tildeler neste uke

Arntzen forklarer at medlemmer i Boligbyggelaget Nobl nå kan melde om interesse for boligene.

– Det kan være flere som melder interesse for samme bolig, da vil de som har vært medlemmer lengst stille foran i køen, sier han og forklarer videre:

– Vi har fastpriser på boligene, det betyr at det handler om hvem som har ansiennitet som får først. 

Allerede mandag neste uke kan de begynne med å tildele boliger.

– Det er en spennende tid.

Byggetrinn én har solgt bra

Han forklarer at salget av første byggetrinn har gått etter planen. 

– Byggetrinn 1 som er på samme området har så langt solgt bra, forteller Arntzen som videre opplyser at de har solgt rundt 40 av 55 boliger hittil. 

Mener boligene er rimelige

Arntzen sier at boligene er rimelige innen boligmarkedet i Bodø.

[annonse]
– Vi har leiligheter til over tretten millioner, de har tilgang til takterrasser og er unik i beliggenheten, sier han og forklarer at de forventer en viss betalingsvilje for slike tilbud.

Han opplyser også om at det er stor variasjon på prisene og det er basert på størrelsen og beliggenheten. 

– Vi føler oss trygge på hva vi selger.

Ikke startet byggingen

Arntzen forteller at byggingen av byggetrinn to ikke er startet ennå.

Byggetrinn én er tidlig i bygningsfasen.

– Planen er at byggetrinn én vil være klar for overlevering rundt første og andre kvartal i 2022, men overlevering på byggetrinn vil ikke skje før første kvartal i 2023.

Mener arkitekturen er pen

Byggene, som skiller seg kraftig ut fra resten av bebyggelsen, passer ifølge Arntzen godt inn i området. 

– Vi opplever arkitekturen på byggene som veldig pene i omgivelsene, sier Arntzen.

Han legger til at det alltid vil være ulike oppfatninger på hva som er pent, men at tilbakemeldingene har vært gode.