By-topper i MDG, fra Bodø i nord til Kristiansand i sør, vil ha egne rusreformer. Fra venstre: Håkon Møller (Bodø), Hildegunn Tønnessen Seip (Kristiansand), Thor Haakon Bakken (Bergen), Daria Maria Szymaniuk (Stavanger), Arild Hermstad (Oslo), Line Fjørstad (Trondheim) og Cathrin Janøy (Drammen). Foto: Annika Byrde / NTB Foto: Annika Byrde / NTB

By-opprør mot regjeringen i MDG: Krever lokale rusreformer

MDG-topper i de store byene mener regjeringen er på villspor i ruspolitikken. Nå vil de ha rusreform i egne kommuner – fra Bodø i nord til Kristiansand i sør.


– Vi trenger et skikkelig by-opprør i Norge. Og noe av det viktigste i et byopprør, er å få til en lokal rusreform. Selv om det også finnes rusproblemer på bygda, så er det i byene det bor flest og hvor utfordringen er størst. Det bør regjeringen lytte til, sier bypolitisk talsperson og førstekandidat i Bergen MDG, Thor Haakon Bakke, til NTB.

Sammen med listetopper fra de andre store byene i Norge, kommer han med et felles utspill fra MDGs landsmøte på Fornebu:

De vil alle ha lokale rusreformer og ber regjeringen la kommunene få bestemme mer av ruspolitikken selv.

Oppropet kommer etter at MDG i forrige uke foreslo nettopp dette i Stortinget: å åpne for lokale rusreformer, hvor bruk og besittelse av små mengder ulovlige rusmidler til eget bruk, ikke medfører straff.

Bodø har vedtatt reform

I Bodø har bystyret allerede gått inn for sin egen rusreform.

– Et bredt flertall i bystyret, fra Rødt til Fremskrittspartiet, har stilt seg positiv til en lokal rusreform. Den tverrpolitiske støtten er i seg selv en tydelig beskjed til regjeringen, sier førstekandidat Håkon Møller for MDG i Bodø til NTB.

– I likhet med flere andre kommuner har Bodø bedt om økt handlingsrom til å gå fra straff, tvang og frykt til styrket helsehjelp og økt fokus på forebygging, sier Møller.

Saken fortsetter under bildet. 

Førstekandidat Håkon Møller. Foto: Annika Byrde / NTB

Oslo vil også med

Men regjeringen har gått motsatt vei, mener MDG.

Senest denne uken avviste justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) avkriminalisering av narkotika.

– Siden regjeringen fremdeles står sammen med Frp og nekter å gjennomføre en nasjonal rusreform, så må vi begynne på lokalt plan, sier MDGs partileder Arild Hermstad, som også er andrekandidat i Oslo.

Han mener det haster med politiske tiltak som kan gjøre livet for rusbrukere bedre.

– Vi vil at kommunene skal kunne legge til rette for frihet fra straff for rusbruk, sier han.

Saken fortsetter under bildet. 

MDGs partileder Arild Hermstad. Foto: Annika Byrde / NTB

Trondheim: – Flere har dødd

Førstekandidat Line Fjørstad i Trondheim MDG sier at de blant annet ønsker å opprette tilbud om rusmiddelanalyse til befolkningen.

– Vi ønsker en analysetjeneste for at også brukere av illegale rusmidler skal kunne vurdere risiko på et riktig grunnlag. Det vil være direkte uansvarlig av regjeringen å motsette seg dette, sier hun.

Hun mener tiltaket kan redde liv.

– Kun det siste året har flere dødd på grunn av stoffer med noe annet enn det brukerne trodde de kjøpte, påpeker hun.

Saken fortsetter under bildet. 

Førstekandidat Line Fjørstad i Trondheim MDG. Foto: Annika Byrde / NTB

Kristiansand: Ber regjeringen respektere selvstyret

Hildegunn Seip, som er førstekandidat for MDG i Kristiansand, sier de jobber hardt for å få på plass bedre hjelp og oppfølging lokalt, men opplever at dette bremses av regjeringen.

– Vi i Kristiansand håper regjeringen respekterer det lokale selvstyret og lar oss ruste oss for bedre rusomsorg, sier hun.

Seip kaller løsningene som regjeringen har kommet med så langt i år for «halvhjertet».

– I Kristiansand ser vi at den nye rådgivende enheten for rus som er opprettet, ikke har fått henvist et eneste menneske ennå, fordi mandatet ikke stemmer med virkeligheten og den nye politiinstruksen. Disse rusrådgivende enhetene vil ikke fungere hvis de skal bygges på utdatert tvangslogikk, sier hun.

Saken fortsetter under bildet. 

Hildegunn Seip, som er førstekandidat for MDG i Kristiansand. Foto: Annika Byrde / NTB

Stavanger: Diskrimineringen må ta slutt

I Stavanger mener førstekandidat Daria Maria Szymaniuk at stigmatisering og diskriminering av personlig rusbruk må ta slutt.

– Alle kan møte veggen. Rusbruk er et helseproblem og må behandles deretter, sier hun.

Hun sier de kjemper for å styrke forebygging i alle ledd i Stavanger, hvor MDG er med å styre byen.

– Den beste forebygging mot rus ligger i å skape et varmt samfunn hvor vi bryr oss om hverandre, med gode tjenester som treffer barn og familier, og hvor vi forebygger fattigdom og psykisk uhelse, sier hun.

Saken fortsetter under bildet. 

Førstekandidat Daria Maria Szymaniuk MDG Stavanger. Foto: Annika Byrde / NTB

Bergen: Vil ha med politiet

Bergens-kandidaten Bakke sier at de vil ha med seg politiet og andre myndigheter på laget.

– Vi ønsker en hjelpe- og helselinje, ikke en straffelinje. Vi vil ta med oss det viktigste fra rusreformen, som dessverre ble stemt ned i Stortinget, sier han.

Saken fortsetter under bildet. 

Bypolitisk talesperson Thor Haakon Bakke. Foto: Annika Byrde / NTB

Mehl: Vi har ikke lokale varianter av loven

NTB har spurt justisminister Emilie Enger Mehl om en kommentar til saken. Hun viser til at Norge har en straffelov og en legemiddellov.

– Som andre lover er de vedtatt av Stortinget og bindende også for lokale myndigheter. Disse gjelder i hele landet. Vi har ikke lokale varianter av dem, sier hun.

Mehl sier at Senterpartiet og Arbeiderpartiet er opptatt av å hjelpe folk.

– Illegale rusmidler er helseskadelig – derfor må vi hjelpe de som er rusavhengige, samtidig som vi må forebygge at folk begynner med narkotika, sier hun.

– Jeg håper MDG erkjenner at politiet, sammen med flere andre etater, har viktige roller i arbeidet med å forebygge at folk benytter illegale og skadelige rusmidler, sier justisministeren.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.