Coop-ansatte:
– En åpen og god prosess

Skrevet av Åpent brev fra tillitsvalgte
11.06.2019 14:54

– Vi har deltatt aktivt hele veien, og er trygge på måten det arbeides på, sier hovedtillitsvalgt hos Coop Helgeland.

Ansatte hos Coop Helgeland reagerer kraftig på påstander om at fusjonsprosessen i Coop Helgeland, der en sammenslåing med Coop Midt-Norge utredes, har vært lukket og uten at ansatte har fått medvirket.

– Vi har deltatt aktivt hele veien, og er trygge på måten det arbeides på, uttaler Unn-Kristin Straumbotn, hovedtillitsvalgt for Handel og Kontor, i en pressemelding på vegne av tillitsvalgte ved Coop Helgeland.

De tillitsvalgte tar avstand fra påstandene om at prosessen er et lukket sololøp med kun et fåtall på innsiden. Tvert i mot beskriver de prosessen som åpen og god.

– Vi tillitsvalgte registrerer at enkelte utenforstående aktører har meninger om Coop Helgeland, om innhold og prosess vedrørende coop-struktur fremover. Vi i Coop Helgeland gjør et såkalt mulighetsstudium, bedriften utreder, og det er ennå ikke tatt noen beslutning. Dette er en åpen prosess vi alle har vært involvert i siden høsten 2017, skriver Straumbotn.

– Derfor stiller vi oss undrende til måten enkelte aktører blander seg inn i våre indre anliggende på. Det er trist å se at noen har klare oppfatninger uten god kunnskap, og dessuten merker vi oss at de mener noe om saken uten å ha hatt dialog med oss tillitsvalgte.

– Noen formulerer seg som om dette er en svært lukket prosess, styrt og ledet av direktøren alene. Vi tillitsvalgte vil understreke at dette har vært en åpen prosess hvor vi er godt informert og godt involvert hele veien, uttaler Unn-Kristin Straumbotn, som poengterer at man har full tillit til prosessen.

– Vi har tillit til ledelsen og styrets håndtering av denne saken. Vi har jevnlige drøftingsmøter, og ansatte er også representert i de formelle fora hvor strukturdiskusjonen har vært oppe til behandling gjentatte ganger de siste par årene. Årsmøtet har også tidlig gitt sin tilslutning til fusjonsalternativer, og senere i likhet med oss tillitsvalgte støttet et mulighetsstudium for fusjon med Coop Midt-Norge. Vi har deltatt aktivt hele veien, og er trygge på måten det arbeides på, sier hovedtillitsvalgt Unn-Kristin Straumbotn.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.