Foto: Prematurforeningen

Derfor lyser Kvartal 99 opp i lilla den 17. november

For å markere Verdens Prematurdag lyser Kvartal 99 lilla onsdag 17. november. I mer enn 100 land lyses bygg opp i lilla akkurat den dagen for å sette søkelys på premature barn.


Dette melder Prematurforeningen. 

På verdensbasis blir 1 av 10 barn født før tiden. I Norge fødes det rundt 5.000 barn før tiden hvert år. Selv om det går bra med mange av disse barna, har de en betydelig høyere risiko for å utvikle vansker enn fullbårne barn. Det handler både om nevrologiske, motoriske, atferdsmessige, psykiske og kognitive vansker. 

– Risikoen øker jo tidligere barnet fødes, og jo mindre barnet veier, sier daglig leder i Prematurforeningen Norge, Hege Nordhus. 

Hun er opptatt av at både foreldre og barn skal få den støtte og hjelp de trenger. Det handler om alt fra mødre med risikosvangerskap og medisinsk hjelp til nyfødte, til utfordringer på skolen. Nye medisinske fremskritt gjør at stadig flere premature overlever og vokser opp.

Viktigere enn først dokumentert

Det vises til forskning på hudkontakt mellom det nyfødte barnet og foreldrene, som har vist seg å være enda viktigere enn først dokumentert.

– En ny studie koordinert av WHO viser at å legge premature barn hud-mot-hud på foreldrenes bryst allerede rett etter fødsel og kontinuerlig gjennom hele nyfødtoppholdet øker overlevelsen med 25 prosent.

Ifølge Siren Rettedal, forsker og overlege på nyfødt intensiv på Stavanger Universitetssykehus, som har bidratt i studien, bør det legges til rette for nye måter å jobbe på, der mor og barn ikke separeres.

– Prematurforeningen Norge ønsker flere familieenheter på nyfødt intensiv-avdelingene på sykehusene hvor foreldre kan være sammen med sin nyfødte hele tiden, melder prematurforeningen. 

Økt risiko for sykdommer som voksen

En studie ledet av Kari Risnes ved NTNU viser at risikoen for å dø av hjertesykdom, kronisk lungesykdom og diabetes i voksen alder er dobbelt så høy for premature som befolkningen ellers.

Ifølge Prematurforeningen handler derfor prematuritet ikke bare om de aller minste, men om alle de som har vært aller minst.

– Prematuritet er en faktor som kan følge med over i voksenlivet og som må tas med når man skal vurdere en pasients risiko, på samme måte som overvekt, røyking og familiehistorie, skriver de. 

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.