Illustrasjonsfoto: Rune Nilsen

Derfor publiserer vi overgrepssaken

Skrevet av Markus André Jensen
08.02.2018 18:16 - OPPDATERT 12.02.2018 17:08

Det hører med til sjeldenhetene at en avis identifiserer en person i forbindelse med en overgrepssak. I denne saken anser vi det som det eneste rette.

I dag formidler Bodø Nu historien om den kjente musikeren Hans Inge Fagerviks seksuelle overgrep mot tre jenter, begått mens han var misjonsprest i Bodø på 80-tallet. Forholdene er erkjent av Fagervik. Likevel har han fått jobbe med unge mennesker helt frem til nyttår 2018.

LES SAKEN HER:

Pastorens overgrep

Det finnes argumenter mot å publisere historien og mot å identifisere Hans Inge Fagervik.

Siden forholdene var foreldet da disse ble politianmeldt i 1998, har han ikke gjennomgått noen rettsprosess.

Å publisere denne saken medfører også en sterk påkjenning for Fagerviks nærtstående.
I tillegg omtaler vi forhold som skjedde for mer enn 30 år siden.

På den andre siden finnes det sterke argumenter som taler for en publisering:

Saken er av sterk allmenn interesse da den avdekker alvorlige forhold som ikke har vært kjent i offentligheten tidligere.

Hvordan kunne dette skje uten at det ble oppdaget?
Og hvordan kunne Hans Inge Fagervik få fortsette å jobbe med barn og unge i to tiår, selv etter å ha erkjent mye av det han hadde gjort?

I tillegg er saken høyst aktuell nå:
Ved nyttår måtte Fagervik forlate sin stilling i Maritastiftelsen.
Erstatningsbeløpene som er betalt ut av Fagervik selv og Misjonskirken, skriver seg fra 2016.
For Cathrine Bjørnstad, som står åpent frem med sin historie, er senskadene etter det hun har opplevd høyaktuelle. Hun har levd med dette i 30 år og må daglig kjenne på følgene av det.

Samlet sett veier dette tyngre enn motargumentene.

Når det gjelder identifisering, kommer vi ikke utenom det i denne saken:

Fagervik er en landskjent og hyllet musiker, han var en maktperson innen de kristelige ungdomsmiljøer, og har i stor grad har bygget en karriere på sitt arbeid med barn og unge – også etter å ha begått seksuelle overgrep.
Hans rolle som pastor og tillitsperson til jentene da overgrepene skjedde, er av avgjørende betydning.

Vi ville ikke kunnet opplyse om disse forholdene uten indirekte å identifisere Hans Inge Fagervik – i alle fall ikke uten å spre mistanke mot andre.

Derfor er en identifisering etter vårt syn uunngåelig.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.