Mari Woll, produsent for dans og scenekunst ved Stormen Konserthus. Foto: Stormen konserthus

«Det nåværende dansetilbudet i Bodø er en viktig drivkraft når det kommer til utviklingen vi ønsker skal skje i de kommende årene»

Det er viktig å beholde danselinja på Bodø vgs, mener Mari Woll.


 I fjor høst begynte jeg å jobbe som produsent for dans og scenekunst ved Stormen Konserthus som del av konserthusets satsning på dans opp mot kulturhovedstadsåret. Konserthuset har i tillegg lenge hatt et tett samarbeid med mange av pådriverne for dans i Bodø slik som danselinja ved Bodø videregående skole, Baredans, Pias Ballettstudio og Fryd dansestudio for å nevne noen. I en tid hvor det satses så sterkt på utviklingen av dans i Bodø, virker det spesielt meningsløst å ikke videreføre danselinjen som skal bidra til å videreføre, utvikle og profesjonalisere dansen. Den er å se på som et avgjørende bindeledd mot en eventuell videre satsing senere i livet. I tillegg er den en viktig del av det å beholde ungdom og kompetanse lokalt. Den gir grunnlag for at unge dansere med røtter i nord skal kunne få utvikle seg samtidig som de kan beholde tilknytningen til deres region.

Danselinja i Bodø er en av to danselinjer nord for Trondheim. Det er altså allerede et begrenset tilbud som gjør at mange elever må reise langt om de ønsker å fordype seg i dans på videregående skole. Det er heller ikke kun det praktiske aspektet som gjør det problematisk å legge ned en av få danselinjer i Nord-Norge. Norge er et langstrakt land som byr på et stort mangfold av perspektiver, opplevelser og erfaringer. Disse tas med inn i dansen, og er med på å forme dansekunsten. Selv har jeg som er ny i nord det siste året hatt mange sterke scenekunstopplevelser som jeg ikke tror jeg ville fått noe annet sted.

I løpet av månedene jeg har bodd i Bodø har ulike forestillinger fått meg til å bli både rørt og provosert. Jeg har tilegnet meg ny kunnskap, blitt bevisst egen mangel på kunnskap, og blitt inspirert til å fordype meg og forstå mer om emner jeg tidligere ikke har hatt et forhold til. For meg tydeliggjør disse opplevelsene viktigheten av det nåværende tilbudet Bodø videregående skole tilbyr gjennom danselinja. For å jobbe mot et mangfold i kunsten er det viktig at det legges til rette for at den kan oppstå, utforskes og utvikles på ulike steder.

Å spesialisere seg innenfor dans på videregående skole er verdifullt i seg selv, uavhengig av om en ønsker å arbeide profesjonelt innenfor dansefeltet eller ikke. For de som vil bygge en karriere innenfor dansen gir danselinja et verdifullt grunnlag ved at den forbereder elevene på en høyere utdanning, både fysisk og mentalt. Danselinja gir også elevene verktøy til å uttrykke seg på ulike måter. Den bidrar til å utvikle kunnskap, ferdigheter og arbeidsmetoder som er nyttige i mange andre yrker. I tillegg kan fagene bidra til personlig utvikling og økte sosiale ferdigheter som elevene kan ta med seg videre inn i forskjellige jobber, og i livet generelt.

Som nevnt innledningsvis har både Stormen Konserthus og Bodø 2024 en sterk satsning på å løfte dansen i regionen. Det nåværende dansetilbudet i Bodø er en viktig drivkraft når det kommer til utviklingen vi ønsker skal skje i de kommende årene. Ikke bare satses det sterkt på dans opp mot kulturhovedstadsåret, ungdom nevnes spesifikt som en gruppe det er ekstra viktig å ha fokus på.

Vi på konserthuset har allerede startet å jobbe mot et tett samarbeid med danselinjen for kommende danseprosjekter, og vi håper dette er noe vi kan fortsette med fremover. En viktig del av satsningen på dans er et sterkt ønske om å legge til rette for videreutviklingen av et profesjonelt dansemiljø, og et ønske om at lokale dansere vil opprettholde tilknytningen til Bodø. Danselinja spiller en viktig rolle i å legge dette grunnlaget og er med på å skape en tilhørighet til dansemiljøet allerede i ung alder.

Det har for dansen, og for kulturlivet generelt, vært noen krevende år, og jeg kan forestille meg at det for danselinja har vært spesielt krevende å formidle deres tilbud fullt under pandemien. At et kull uteblir kan føre til negative ringvirkninger, både når det gjelder søkertall for fremtidige kull, og for utviklingen av dansemiljøet i Nordland generelt. Bodø videregående skole skriver selv at de har jobbet målrettet for å finne løsninger for å kutte kostnadene i forbindelse med oppstart av nytt kull.

Når det skal besluttes om en nedleggelse er et faktum ber jeg om at følgende vurderes: Se på kostnadskutt i sammenheng med alt som vil gå tapt ved en eventuell nedleggelse. Vurder også hva den senere kostnaden vil være ved en eventuell re-etablering når kompetanse og lærere forsvinner fra Nordland. Jeg håper alle de verdifulle aspektene ved danselinja vinner frem og at den vil kunne eksistere videre. Stormen Konserthus støtter opprettholdelsen av danselinja og vil holde en tett dialog om hvordan det kan samarbeides for å formidle dette fantastiske tilbudet.

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.