Foto: Roar Wiik

«Det vil være både feil, synd og bortkastet tid om man ikke benytter anledningen til å gjennomføre vinnerkonseptet»


Dette er en kommentar og gir uttrykk for skribentens holdninger. 

Som en engasjert innbygger og næringslivsaktør i Bodø har jeg gledet meg over utviklingen her i byen de siste årene. Byen tar store steg og vi kan med trygghet si vi har blitt et lite New York her nord. Høyhusene ruver som trygge pilarer i bybildet, det bygges flere hoteller og en rekke boligprosjekter er stadig under utvikling midt i sentrum. Det gleder meg stort at planene om Kulturhavna nå ser ut til å bli vedtatt. Dette vil løfte byen ytterligere.  

En suksessfaktor for Kulturhavna vil, etter min mening, være hva man gjør på Sandkaia, som danner selve sammenføyningen mellom Moloveien og Havnepromenaden. Jeg finner derfor grunn til å minne om at det allerede foreligger et gjennomarbeidet forslag for hvordan denne delen av Kulturhavna bør utformes. Forslaget som foreligger og er utarbeidet i samarbeid med et av verdens absolutt ledende arkitektkontor, nemlig Snøhetta, og etter en åpen konkurranse i regi av Bodø Havn om å utvikle det beste konseptet for utvikling av Sandkaia.   

Da jeg via mitt heleide selskap AMJ Capital AS stilte opp i denne konseptkonkurransen, var dette før både Stormen-kvartalet og det moderne høyhusene i Bodø sentrum begynte å ta form. Vårt konseptforslag fikk navnet «Mathavna» og skulle foruten å være profesjonelt og troverdig, tenke helhetlig for å skape synergier med omkringliggende aktivitet. Vi la, sammen med Bodø Havn/kommunen, vekt på at konseptet skulle gjenspeile miljøet som omgir bygget.  Området ble regulert til dette formålet, og budsjetter til et bygg lå inne. Vi ville sammen med Bodø Havn/kommunen skape et signalbygg som satte vinnerkonseptet Mathavna på kartet. AMJ-teamet tok derfor kontakt med Snøhetta. Vi fikk dem på kroken, og de likte utfordringen med på å skape noe viktig ved havnefronten. Resultatet ble et bygg med innhold og uteområder som både var skreddersydd til de krav kommunen og Bodø Havn hadde, og som skapte stor begeistring blant både fagfolk og Bodøs innbyggere. 

Havnestyret vedtok gjennomføring av vårt prosjekt. 

Havnestyrets vedtak om å etablere Mathavna ble fremmet for kommunestyret i 2016 for finansiering, men prosjektet ble her lagt på vent på grunn av kommunens økonomi. Siden den gang har vi ventet tålmodig på at dette skulle komme på plass, slik at en kunne gå videre med planene. Når det nå skal gjøres en ny satsing frem mot Kulturhovedstad 2024, mener jeg det vil være både feil, synd og bortkastet tid og kostnader om man ikke benytter anledningen til å gjennomføre vinnerkonseptet. Det er lagt ned betydelige resurser i dette arbeidet, både fra det offentlige og fra oss i AMJ. Ifølge Bodø Havns saksfremstilling for kommunestyret i 2016 hadde de til da lagt ned rundt tre millioner kroner i prosjektet. I tillegg til dette har AMJ har bidratt med betydelige midler. 

Dersom man nå skal starte prosessen med å utvikle et nytt konsept på Sandkaia er det liten grunn til å tro at dette vil bli særlig billigere enn det var den gang. Når alternativet er å ta frem et allerede gjennomarbeidet konsept fra skrivebordskuffen, som «alle» var enige om var svært bra, fremstår det som en uvettig pengebruk å begynne fra start igjen.  Jeg minner dessuten om at Bodø Havnestyre i sin tid vedtok å gjennomføre nettopp dette konseptet. Den eneste grunnen til at man ikke gikk videre med dette da, var den manglende finansieringen. Når finansieringen nå endelig synes å være på plass, må det eneste riktige være å gå videre med det konseptet som allerede er utarbeidet og vedtatt. Det er intet grunnlag for en «omkamp» om dette. 

Å benytte det konseptet som allerede har vunnet konkurransen, vil medføre store besparelser i utviklingskostnader. Dessuten får man et bygg og uteområder som allerede har vakt begeistring blant byens innbyggere i mange år , mens det ennå bare har vært på papiret. Jeg er sikker på at begeistringen vil bli enda større når Mathavna står ferdig til å ta imot sine første gjester i løpet av 2024 til Europeisk Kulturhovedstad. 

Alf Mangor Johannessen > Mathavna > AMJ Capital AS

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.

Les mer om:

Bodødebatt