Tverlandet skole under den offisielle åpningen. Foto: Sondre Skjelvik

MENING: – Dette er et dramatisk kutt! Det sier seg selv at tilbudet til elevene våre må bli vesentlig dårligere.

Arbeidsplasstillitsvalgt Hallgerd Antonsen og Anniken Aune ved Tverlandet skole forteller hva kuttene vil bety for Tverlandet.

Bodø kommune har varslet dramatiske kutt i skolen. Etter at de for 5 år siden gikk inn og lovet stor satsing og 100 flere stillinger i grunnskolen, har nå pipa fått en annen lyd. Det legges opp til enorme kutt til tross for lovnader ved siste valg om at det ikke skulle kuttes i Bodøskolen

Tverlandet skole ble i fjor en 1-10 skole. Tallene som tidligere er presentert i media vedrørende kutt ved de ulike skolene, viser at vi skal ned tilsvarende 150% stilling.

Sannheten er langt verre!

Vi har fått beskjed om å kutte 1,5 stilling i generelle kutt som er fordelt på alle skolene i kommunen. Siden vi har gått med ett stort underskudd det siste året, må vi i tillegg kutte 1,5 pedagogstilling for å hente inn deler av dette underskuddet. På grunn av justeringer i rammebevilgningene forsvinner ytterligere 2-3 pedagogstillinger. Vi har også fått beskjed om at ei assistentstilling ikke vil bli erstattet til neste år. 

I skoleåret 18/19 var det mellom 53-54 pedagogstillinger til sammen på Løding og Tverlandet skole. Neste skoleår skal vi ifølge nedskjæringene klare oss med 48 stillinger. Dette er 5-6 stillinger mindre enn vi har i dag, og det sier seg selv at tilbudet til elevene våre må bli vesentlig dårligere.

Dette er et dramatisk kutt!

Det tilsvarer lærere på et helt trinn. Vi er svært bekymret over hvordan dette vil ramme hverdagen til både elever og ansatte. Vi er dessverre ganske sikker på at det vil ramme de svakeste hardest. I tillegg til at det blir færre voksne i klasserommet, blir tre klasser slått sammen til to. Elever som trenger tilpasset opplæring i mindre grupper vil få et dårligere tilbud. Vi vil få mindre tid til omsorg for de sårbare barna.

Samfunnsøkonomisk er vi meget bekymret over hvordan disse kuttene vil slå ut på sikt. Vi hører tomme ord om tidlig satsing, tett oppfølging og viktigheten av å se den enkelte. Dette som nå planlegges vil ramme Tverlandet skole sitt tilbud til elevene hardt og det er ikke på noen måte forenelig med satsning eller elevens beste.

Vi ber innstendig om at man ser seg om etter andre steder enn i barnas opplæringstilbud for å hente inn kommunens overforbruk.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.