Foto: Andreas Sandnes Olsen

Så mange går ut i streik mandag - slik påvirker det deg

Til sammen 8.200 lærere over hele landet er i streik når arbeidskonflikten får en ny opptrapping i dag. Slik blir konsekvensene for skolene i Bodø, når 445 lærere er i streik fra og med 19. september.


Utdanningsforbundet tar ut ytterligere 1.800 medlemmer. Nå blir også elever i Askøy, Alver, Øygarden og Hustadvika direkte berørt av streiken.

Lærerstreiken begynte så vidt i juni, men tok seg opp for alvor rundt skolestart i august. Etter hvert har streikeuttaket spredt seg til hele landet – med unntak av Oslo, som er et eget tariffområde. Skoleåret er på 190 dager. Noen elever har nå mistet 10 prosent av undervisningstiden.

Søndag formiddag var partene i møter hos Riksmekleren, men etter to timer valgte Utdanningsforbundet å bryte. Årsaken var at de mener arbeidsgiversiden KS ikke ønsket å komme dem i møte.

Her er en oversikt over konsekvenser for skolene etter opptrappingen av streiken 19. september: (Dette kommer i tillegg til allerede meldte konsekvenser)
 
ASPÅSEN SKOLE (21 lærere i streik fra 19.09) 
1.trinn: Undervisning som normalt.  
2. trinn: Ingen undervisning  
3. trinn: Ingen undervisning  
4. trinn: Ingen undervisning  
5. trinn: Ingen undervisning  
6. trinn: Redusert tilbud, 10-13 timer undervisning for alle elevene per uke  
7. trinn: Ingen undervisning 
 
RØNVIK SKOLE (28 lærere i streik fra 19.09) 
Ungdomstrinnet: All undervisning utgår, bortsett fra kroppsøving og krle i 9A 
Mellomtrinnet: 
All undervisning på 5. og 7. trinn utgår. 
6A: All undervisning utgår, bortsett fra i KRLE og K&H 
6B: All undervisning utgår, bortsett fra i norsk, engelsk og KRLE 
Småtrinnet: 
2. trinn: All undervisning i 2A utgår. Undervisningen i 2B går som normalt. Det vil være ordinært SFO-tilbud for elever som er på SFO (07.15 – 08.30 og 13.15 – 16.30). 
3. trinn: All undervisning i 3B utgår. 3A har undervisning som normalt, unntatt tirsdag 08.30 – 10.15. Det vil være ordinært SFO-tilbud for elever som er på SFO (07.15 – 08.30 og 13.15 – 16.30) 
4. trinn: All undervisning i 4B utgår, unntatt mandag 11.45 – 13.15 og onsdag 11. 45 – 13.15. 4A har undervisning som normalt, unntatt mandag 11.45 – 13. 15 og onsdag 11.45 – 13.15. Det vil være ordinært SFO-tilbud for elever som er på SFO (07.15 – 08.30 og 13.15 – 16.30 
 
SKAUG OPPVEKSTSENTER (3 lærere i streik fra 19.09) 
Alle kontaktlærere er tatt ut streik, unntatt lærer i 1. klasse.  
Undervisningstilbud til 1. klasse alle dager og 2. klasse får undervisning en dag i uken.  
Øvrige elever får ikke noe tilbud. 84 elever er berørt av streiken.  
 
ALSTAD BARNESKOLE (26 lærere i streik fra 19.09) 
1.trinn: Undervisning som normalt.  
Trinn 2. – 7: ingen undervisning 
269 elever er berørt av streiken 

BANKGATA UNGDOMSSKOLE (36 lærere i streik fra 19.09) 
36 lærere er tatt ut i streik fra 19.09.22. Av disse er 8 tospråklige faglærere som jobber på tvers av skolene i kommunen.  
Det blir ingen undervisning for elevene på 8., 9. og 10. trinn, med følgende unntak:  
9c som vil få undervisning i norsk og krle.   
Elevene i Minibanken og innføringsklassen vil få et begrenset tilbud.  
En del flerspråklige elever vil ikke motta tospråklig fagopplæring. Elevene er fordelt på flere Bodø-skoler.    
 
BODØSJØEN SKOLE (22 lærere i streik fra 19.09) 
2.-7.trinn ingen undervisning med følgende unntak:   
En 3. trinngruppe som får ordinært undervisningstilbud, samt enkelt elever fra 2.-7. trinn   
8., 9. og 10. trinn ingen undervisning for elevene, med følgende unntak:   
9. trinn vil få undervisning i fagene engelsk, matematikk, engelsk fordypning, samt 9a i mat og helse.   
Elevene som vil få et begrenset tilbud vil motta egen informasjon om organiseringen av dette.  
 
GRØNNÅSEN SKOLE (20) lærere i streik fra 19.09) 
1. trinn – undervisning som normalt  
2. trinn:   
2A ingen undervisning  
2B tilnærmet normal undervisning  
2C tilnærmet normal undervisning  
3. trinn – Ingen undervisning  
4. trinn – Ingen undervisning 

HUNSTAD BARNESKOLE (21 lærere i streik fra 19.09) 
1.trinn får undervisnings som normalt.  
All undervisning går ut på 2. trinn, 3.trinn og 4.trinn. 

LØPSMARK SKOLE (26 lærere i streik fra 19.09) 
Ingen undervisning fra 2.- 10. trinn. 
Ytterligere 97 elever blir berørt. Totalt er 318 elever berørt av streiken.  
Det vil foreløpig bli underving for en av klassene på 5.trinn onsdager før lunsj.  
Enkelte elever får tilbud på skolen, disse blir direkte kontaktet.   

MØRKVEDBUKTA SKOLE (15 lærere i streik fra 19.09) 
All undervisning går ut på: 2. trinn,3. trinn, 5. trinn, 6. trinn og 7. trinn, samt en av klassene på 4. trinn.  
170 elever berørt.  
1. trinn, samt en klasse på 4. trinn vil få sin undervisning som normalt.

MØRKVEDMARKA SKOLE (32 lærere i streik fra 19.09) 
1.trinn: Undervisning som normalt.  
2. trinn: Ingen undervisning  
3. trinn: Ingen undervisning  
4. trinn: Ingen undervisning  
5. trinn: Ingen undervisning  
6. trinn: En klasse 15 timer undervisning pr.uke.  
7. trinn: Ingen undervisning  
269 elever er berørt av streiken 

SALTSTRAUMEN SKOLE (10 lærere i streik fra 19.09) 
Ingen undervisning for 4. - 10. trinn. Sårbare elever blir tatt vare på.  
2. og 3. kl. (sammenslått) får tre dager undervisning, to dager uten undervisning.  
Førsteklassen er på skolen som normalt. 

SALTVERN SKOLE (56 lærere i streik fra 19.09) 
200 elever vil miste undervisninga fra 2. – 4. trinn.  
1.trinn vil få undervisning som normalt.  
Undervisning fra 2. – 10. trinn går ut.  
Enkeltelever med spesielle behov vil få et begrenset tilbud på skolen. 

TVERLANDET SKOLE (42 lærere i streik fra 19.09) 
4.trinn: Ingen undervisning. 
3.trinn: Noe redusert tilbud til 1 av 3 klasser. Foresatte vil bli informert nærmere. 
2. trinn: Redusert tilbud til 2 av 3 klasser. Foresatte vil bli informert. 
1.trinn: Vanlig undervisning. 

ØSTBYEN SKOLE (20 lærere i streik fra 19.09) 
2.- 7. trinn er uten skoletilbud.  
For alle skolene som har Nordlandsbadets /Østbyen skoles svømmelærere i undervisningen: svømmingen utgår.  
1. trinn og mottaksgruppene går som normalt på Østbyen skole.  
SFO før og etter undervisningstid går som normalt. 

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.