(AP Photo/Julio Cortez)

Dette må du tenke på før du bruker drone i sommer

Sommerferien nærmer seg for noen, mens andre har allerede tatt sommerferie. Flere norske og utenlandske turister vil ta bilder av natur fra fugleperspektiv. Statsforvalteren i Nordland kommer med råd om hva du må tenke på når du planlegger droneflyging.


Mer enn 400 000 nordmenn eier drone og bruken har de siste årene eksplodert. I tillegg til reguleringer fra Luftfarstilsynet gjelder egne regler for bruk av drone i natur og i verneområdene, skriver Statsforvalteren i Nordland. 

Fugle- og dyreliv

Støyen som droneflygningen fører med seg kan ha negative konsekvenser for fulge- og dyreliv. Ifølge naturmangfoldloven er alt fugle- og dyreliv er vernet mot forstyrrelser og unødig jaging. 

Selv om du derfor skal fly drone i et område der det ikke er forbudt, må du likevel vurdere om gjør skade, jager, forstyrrer unødvendig eller negativt.

Verneområder og nasjonalparker

Verneområder og nasjonalparker har egne verneforskrifter med regler. Dette varierer fra område til område, og er tilpasset naturverdiene som vernes i hvert enkelt område.

Bruk av droner er forbudt i de fleste verneområder. 

Ifølge statsforvalteren ble mange verneforskrifter skrevet før det ble vanlig med droner, og derfor er en god pekepinn å se etter forbud mot bruk av modellfly. Dersom det er forbud mot modellfly, er det også forbud mot droner. 

Her kan du se om området der du tenkte å fly er innenfor verneområde.

I verneområder der det er forbudt å fly modellfly/drone kan man ved gode grunner søke forvaltningsmyndigheten om dispensasjon fra forbudet. 

– Den som har forvaltningsmyndighet vurderer søknader om å fly drone etter naturmangfoldloven og om verdiene i verneområdet vil påvirkes negativt av droneflyging. Tid på året, hvilke område og formålet med flyvingen spiller også en rolle for om man kan få lov. 

Fly drone trygt

Luftfartstilsynet kommer med seks enkle råd og tips for å fly drone trygt: 

  1. Registrer deg på flydrone.no, og ta nettkurs og eksamen. Unntak er droner med CE-merker og droner under 250 gram uten kamera. 
  2. Sørg for gyldig forsikring. Droner er luftfartøy og må ansvarforsikres.
  3. Gjør deg kjent med droneforbudssoner. Hold avstand fra lufthavner - du kan ikke være nærmere enn fem kilometer. 
  4. Du skal alltid kunne se dronen. Maksimal høyde er 120 meter over bakken
  5. Unngå å fly over andre personer. Ikke fly over folkemengder, festivaler, sportsarrangementer og lignende. 
  6. Hvis dronen veier mellom 500 gram og 2,5 kilo (eller er merket C2 - C4): Hold minst 150 meter avstand fra bebygde områder og uteområder hvor mange ferdes  og minst 30 meter fra andre personer. 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.