NOSO på Svalbard Foto: NOSO

Disse kan vinne pris i Bodø om ei uke

Av redaksjonen
14.11.2017 09:34 - OPPDATERT 18.01.2018 13:28

Finalistene til Nordnorsk kommunikasjonspris for 2017 er nå klare. Prisen deles ut under Kommunikasjonsforeningen Nord-Norges fagdag i Bodø den 22. november.

– I år kom det inn et mangfold av nominasjoner fra både privat og offentlig sektor. Det foregår mye godt kommunikasjonsarbeid i kulissene, sier juryleder Heidi Tangstad.

Finalistene er:

Kurs i forskningskommunikasjon for Ph.D-studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT er nominert for å gå nye veier for å øke bevisstheten rundt kunnskapsdeling og målgruppetenking blant forskere.

Som det første fakultetet i Norge har Det helsevitenskapelige fakultetet ved UiT Norges arktiske universitet gjort et formidlingskurs obligatorisk for Ph.D-studenter. Kurset i forskningskommunikasjon har vært basert på en langsiktig formidlingsstrategi.

UiTs fokus på god forskningskommunikasjon setter spor etter seg nasjonalt, og har også skapt interesse og oppmerksomhet ved andre utdannings- og forskningsinstitusjoner internasjonalt. Undersøkelser viser at Ph.D-studenter og ansatte opplever økt trygghet som fagformidlere og forskningsformidlere.

Kurset har som mål å inspirere forskere til å bli gode og entusiastiske formidlere av fag og forskning. Formidlingsglede settes høyt på dagsorden. Et annet mål er å bidra til å utjevne skjevheten i riksmedia som tradisjonelt holder seg til fageksperter i sør når de trenger kommentarer til forskningsstoff. To av Ph.D-stipendiatene som har deltatt på kurset, vant nylig første og andre plass i den nasjonale finalen i Forsker Grand Prix.

 

Agenda Nord-Norge

Agenda Nord-Norge (ANN) er nominert for sin strategiske kommunikasjon for å løfte opp tematikk som er relevant for samfunns- og næringsutvikling i Nord-Norge.

Agenda Nord-Norge (ANN) har på kort tid blitt den arena i Nord-Norge der beslutningstakere, bedriftsledere og akademia møtes for å bidra til at tematikk som er viktig i nord, settes på dagorden. ANN kommuniserer fra et nordnorsk ståsted og med et nordnorsk perspektiv - og står bak viktige kunnskapsanalyser som har vært grunnlag for debatter i nord.
Eierne av Agenda Nord-Norge legger for dagen en solid forståelse for strategisk kommunikasjon. På kort tid har ANN lyktes å komme et godt skritt nærmere målet om å ta en sterk posisjon for å bidra til verdiskaping i nord. Vi ser sporene av politisk handverk og god forståelse for strategisk kommunikasjon gjennom konferansen Agenda Nord-Norge, Konjunkturbarometeret for Nord-Norge og Ambassadør-programmet. ANN har et godt nasjonalt nettverk og vet å bruke dette godt.

 

NOSO – Nordnorsk Opera og Symfoniorkester

NOSO er nominert på bakgrunn av det planmessige kommunikasjonsarbeidet hele organisasjonen står bak siden 2009. Arbeidet har gitt resultater i form av solid vekst i antall konsertbesøkende, økt kjennskap til merkenavnet NOSO og felles engasjement internt i organisasjonen.
I tillegg har NOSO på ulike måter vært med på å profilere Nord-Norge og den arktiske regionen.

NOSO har utrettet mye med få kommunikasjonsressurser. Resultatene er muliggjort gjennom planmessighet i arbeidet, klare definerte mål, samt god forankring av og oppslutning om kommunikasjonsarbeidet i ledelse og blant utøvende kunstnere. NOSO har vært meget dyktige i å involvere hele organisasjonen til å tenke kommunikasjon. NOSO har delegert ansvaret for egen YouTube-kanal og Instagram til sine musikere. Organisasjonen har jobbet gjennomgående med å få alle ansatte til å jobbe mot et felles mål, og har lykkes med dette – det er en samlet stolthet internt.

Kandidaten har hatt en sterk vekst i besøkstall (30 % vekst fra 2015 til 2016), mye presseomtale (875 presseklipp i 2016) og et nedslagsfelt som omfatter hele Nord-Norge inkludert Svalbard, i tillegg til internasjonalt (turné i Japan i samarbeid med Innovasjon Norge).

 

Tidligere vinnere

I 2016 gikk prisen til Finnmarksløpet for solid kommunikasjonsarbeid gjennom flere år, for å vise sammenhengen mellom natur og kultur i nord og en genuin evne til å dele med andre. I 2015 ble prisen tildelt Caroline Meier fra Vesterålen. Hun mottok prisen for å ha utøvd kommunikasjon med sterk nordnorsk identitet og for å ha skapt oppmerksomhet rundt Nord-Norge gjennom god visuell kommunikasjon.


Årets jury

Juryen har bestått av representanter fra styret i Kommunikasjonsforeningen lokallag Nord- Norge:

Børre Arntzen
Inger Lise Næss
Mette Siri Brønmo
Heidi Tangstad (juryleder)

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.