Dobling i antall unge lovbrytere

Skrevet av Pressemelding
09.01.2019 09:31

Årstall fra Konfliktrådet i Salten og Helgeland viser ei markant økning i antall ungdommer på oppfølging.

Det har vært en dobling i antall unge lovbrytere i Konfliktrådet Salten og Helgeland avd. Bodø og Mosjøen, som har fått ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging. Antall ungdomsoppfølginger har økt fra 30 personer i 2017 til 60 personer i 2018, 3 av disse er idømt ungdomsstraff.  Narkotika, vold, trusler og seksualkriminalitet utgjør hoveddelen av lovbruddene.

Det er en trend over hele landet at påtale og domstoler ser verdien av straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging for unge lovbrytere. Straffereaksjonene gjelder ungdom fra 15-18 år som har begått lovbrudd, har et oppfølgingsbehov og er motivert for endring.

Straffen består av et ungdomsstormøte med involverte, en ungdomsplan med krav til ungdommen og et oppfølgingsteam som følger ungdommen tett i gjennomføringsperioden. Her er samarbeid med andre aktører helt avgjørende for å få til en god oppfølging over tid, som eksempel politiet, kriminalomsorg, barnevern, Felles Ansvar, skole, helse, foreldre osv.

Sakstallene for 2018 viser en økning i antall saker til Konfliktrådet i Salten og Helgeland på totalt 18%, til sammen 540 saker. Størst økning har det vært i straffesaker som omhandler narkotikalovbrudd. Vold og trusler er fremdeles den type saker vi har mest av. Gjerningsperson og fornærmede får da et tilbud om å møtes hos oss for å snakke om det som har skjedd, hva kan rettes opp av gjerningsperson og hvordan skal de eventuelt forholde seg til hverandre fremover.

Vi har også privatpersoner som kontakter oss for bistand i konflikter som handler om nærmiljø, støy, trær og bruk av fellesarealer. Det kan også være konflikter med tidligere partner, familiekonflikter osv. Det er gratis og frivillig å møtes hos oss og meklerne våre leder møtene.

Landsplan:

Konfliktrådene i Norge har i 2018 mottatt 7864 saker, som er en liten økning fra året før. Voldssaker utgjør den største sakskategorien og omhandler alt fra uprovosert vold mellom ukjente til vold i nære relasjoner.

I siste års statsbudsjett ble konfliktrådet styrket med 16 millioner for å bekjempe ungdomskriminalitet. Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging kan dermed bli et enda bedre og viktigere virkemiddel for å hjelpe unge lovbryter til en framtid uten kriminalitet

Nærmiljøkonflikter ligger stabilt med 737 saker i 2018. Norge har 22 konfliktråd over hele landet med 550 meklere.

Debatt
Bodø NU oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.