Dømt for hatefulle ytringer mot transperson

Høyesterett opprettholder dommen mot en mann som skrev nedsettende karakteristikker av en transperson på Facebook.


Fornærmede i saken hadde skiftet juridisk kjønn fra mann til kvinne og endret navn. I 2021 kalte tiltalte henne blant annet for en «pervers mannegris med syke fantasier», og skrev at det var uforståelig for ham at myndighetene fortsatt tillot henne å ha omsorgen for barna.

Høyesterett opprettholdt dommen, men nedjusterte straffen noe til betinget fengsel i 15 dager og en bot på 15.000 kroner.

Avgjørelsen er den første fra Høyesterett om hatefulle eller diskriminerende ytringer basert på en persons kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

I dommen slår Høyesterett fast at terskelen for straff er lik for alle gruppene som er vernet etter straffelovens paragraf 185 om hatefulle ytringer.

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.