Håkon Andreas Møller er førstekandidat for Bodø MDG. Foto: Bodø kommune

– Drivstoffavgiftene bør økes – og betales ut igjen til alle

Skrevet av Håkon Andreas Møller (MDG)
15.11.2019 15:36 - OPPDATERT 15.11.2019 18:02

Hvordan kan miljøavgifter settes høyt nok til at de har miljøeffekt, samtidig som de er lave nok til at de ikke har en geografisk eller sosial slagside? spør Håkon Møller (MDG)

Dette dilemmaet har satt norsk klimapolitikk sjakk matt gjennom tiår. Løsningen finnes, og den heter «karbonavgift til fordeling». Vi i Miljøpartiet De Grønne kaller den «klimabelønning». Når Bodø Nu og andre medier skriver at De Grønne vil øke drivstoffavgiftene med fem kroner literen, er det ikke galt – men det er bare halve sannheten.

Poenget med grønne avgifter og avgiftslettelser er å endre atferd og kutte utslipp. Når målet er at avgiften på sikt skal forsvinne som følge av endra forbruk, gir det ikke nødvendigvis mening at inntektene skal inn i statskassa for å finansiere det offentlige. Derfor ønsker De Grønne i stedet å dele avgiftene ut igjen, like mye til alle, over skatteseddelen. Vi mener drivstoff- og flyavgiftene er et godt sted å starte.

Denne modellen har vært brukt i en årrekke i den canadiske delstaten British Columbia. Ordningen har vært en så stor suksess, målt i både utslippskutt og folkelig oppslutning, at den i år er innført på føderalt nivå. Lignende modeller diskuteres i en lang rekke land. Den store fordelen er at differansen mellom å velge grått og grønt øker, samtidig som netto økning i avgifter ikke blir for tung å bære for den enkelte.

I Norge har så ulike aktører som Naturvernforbundet, Zero og den liberale tankesmia Civita støttet denne modellen. Både De Grønne, SV og regjeringspartiet Venstre vil innføre eller utrede en form for klimabelønning. Arbeiderpartiet har nettopp åpnet for det samme. Rødt har brukt en lignende løsning i sitt alternative statsbudsjett (deres forslag er riktignok mindre omfattende og mindre omfordelende). Her snakker vi om noe så sjeldent som et effektivt klimatiltak med tverrpolitisk støtte.

I Miljøpartiet De Grønnes alternative statsbudsjett får en familie med to voksne og to barn utbetalt 6000 kroner årlig i klimabelønning (1500 kr per innbygger). At barna tas med i regnestykket, favoriserer småbarnsforeldre som har et større behov for å kjøre ungene på trening og til kulturaktiviteter.

Selv om vårt budsjett legger opp til rask utbygging av ladeinfrastruktur og et forbedret kollektivtilbud i distriktene, vil fossilbilen fortsatt være eneste alternativ for mange. Derfor innretter vi klimabelønningen slik at folk ikke straffes for å bo der de bor. Innbyggere i distriktskommuner vil få en høyere utbetaling enn folk i sentrale strøk. Én mulighet er å bruke samme inndeling som den vi har for differensiert arbeidsgiveravgift.

Klimabelønningen har også en sosial dimensjon. De som tjener godt, kjører og flyr jevnt over mer enn andre (godt illustrert av at innbyggerne i Asker ligger på norgestoppen i bilbruk). Derfor vil klimabelønningen i sin natur ha en omfordelende effekt.

Da De Grønne fremmet forslag i Stortinget om å innføre en klimabelønning, argumenterte flertallet med at vi ikke har «tradisjoner for slike ordninger» i Norge. Det må være tidenes svakeste argument for noe som helst.

Bilen har kommet for å bli. Det bør ikke hindre oss i å tenke nytt for å kutte utslipp. Med vår klimabelønning kan det gjøres på en måte som er både omfordelende, familievennlig og distriktsvennlig.

[annonse]
Slik er detaljene i forslaget:

Klimabelønning bil

· Vi legger på 5 kroner på veibruksavgiften på bensin og diesel til privatbiler med 5 kroner per liter. For næringstransport øker vi med 1,5 kroner per liter. Det gir en inntekt til statskassa på 8,2 milliarder.

· Vi tilbakebetaler alt tilbake på følgende måte:

–  Til privatpersoner tilbakebetaler vi totalt 6,375 milliarder. Per person utgjør det i snitt 1200 kroner. Vi gir imidlertid en vesentlig større andel til de som bor i distriktene, som kompensasjon for at bilbehovet er langt større i distriktene enn i byene.

– Til næringslivet setter vi av 1,825 milliarder til et CO2-fond, som skal brukes til å utvikle og gå over til nullutslippskjøretøy.

 

Klimabelønning fly

· Vi tilbakebetaler regjeringens flypassasjeravgift, som utgjør til sammen 1,9 milliarder, som klimabelønning. Det utgjør i snitt 356 kroner per person.

Samlet klimabelønning

· Totalt vil vi omfordele 8,3 milliarder i klimabelønning. Det betyr at en familie på fire i snitt vil få utbetalt i overkant av 6.000 kroner hvert år med vår ordning. De som bor i distriktene vil få mer, mens de som bor i byene vil få mindre.

 

Håkon Møller

Gruppeleder, Miljøpartiet De Grønne i Bodø