Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Eier du småbåt? Bjørnar vil registrere den

Sjøfartsregisteret anbefaler å lage et obligatorisk småbåtregister og har sendt Nærings- og fiskeridepartementet en utredning om saken.


Det skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran mottok mandag 05. juni en utredning fra Sjøfartsdirektoratet som anbefaler regjeringen å opprette et obligatorisk småbåtregister.

Skjæran forteller at arbeidet med å se på hvordan et slik register kan se ut er igangsatt.

– Jeg er positiv til anbefalingen om å opprette et obligatorisk småbåtregister. Sjøfartsdirektoratet har nå levert en utredning som viser at et register kan være positivt for sjøsikkerheten, miljøet og for å bekjempe kriminalitet. Derfor går vi nå i gang med et arbeid som skal se på hvordan et slikt register eventuelt kan fungere, hvor det skal ligge og hva det skal koste, sier Lurøyværingen.

I februar i år fikk Sjøfartsdirektoratet i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, samarbeid med Klima- og miljødepartementet og Justis- beredskapsdepartementet, om i å utrede om det bør innføres et nasjonalt obligatorisk småbåtregister.

– Vår faglige anbefaling er tydelig på å innføre et obligatorisk småbåtregister ut fra både sikkerhets- og miljøhensyn. Så vil det alltid være krevende å sette en grense, men der har vi hatt gode runder internt med våre fagfolk og mener at en grense på 4,5 meter, samt alle fritidsbåter med 25 hk/19 KW eller mer, er en grense som ivaretar både ønske om et register for de fleste fritidsfartøy samtidig som det har en avgrensing mot de aller minste farkostene, forteller sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

– Vi er sikre på at et slikt register vil være et viktig bidrag i det totale arbeidet med både sikkerhet og miljø. Dette vil blant annet gjøre det lettere å spore opp etterlatte båter, som har vært et stort miljøproblem.

Bra for sikkerheten til sjøs

For at alle skal ha en hyggelig opplevelse på sjøen er det viktig å tenke på sikkerhet og hensynsfull atferd. Antallet omkomne i forbindelse med fritidsfartøy viser at arbeid med sjøsikkerhet er særdeles viktig. Utredningen fra Sjøfartsdirektoratet viser blant annet at obligatorisk registrering vil kunne løse flere sikkerhetsutfordringer på sjøen.

– Det er for mange ulykker til sjøs. Jeg tror en registreringsplikt vil kunne bidra til å øke sjøsikkerheten ved at vi får bedre kontroll med eiere av fartøyene, noe som gjør oss bedre rustet til sjøredningsoppdrag. Det kan bidra til at flere ressurser blir tilgjengelige når det oppstår flere behov for nødhjelp samtidig, og unngå at man bruker store ressurser på falske redningsoperasjoner, sier Skjæran.

Sjøfartsdirektoratet vil levere sin anbefaling om innretning av et mulig register i starten av september. Et eventuelt lovforslag fra regjeringen kommer på et senere tidspunkt.

Her er anbefalingen fra Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektorat anbefaler at det bør innføres et obligatorisk småbåtregister, og at registreringsplikten skal gjelde for alle næringsfartøy, samt fritidsfartøy ned til 4,5 meter og alle fritidsfartøy med motorytelse på 25 HK/19 KW eller mer.

  • Etter dagens regler skal fritidsbåter over 15 meter registreres i skipsregisteret. Fritidsbåter mellom 7 og 15 meter kan frivillig registreres i skipsregistrene.
  • Denne avgrensingen vil etter direktoratets vurdering i størst grad svare opp behovet knyttet til redningsaksjoner, sjøsikkerhet, og forsøpling, vurdert opp mot kostnaden av tiltaket.
  • Det foreslås justering av registreringsgrense for fritidsfartøy i NOR ned til 4,5 meter
  • Direktoratet vurderer at registreringsplikten kan oppfylles enten ved å registrere fartøyet i NOR, eller registrere fartøyet i småbåtregisteret.
  • Videre anbefales det at det innføres en merkeordning for fartøy som ikke har registreringsplikt, eller hvor det av annen grunn ikke er mulig å gjennomføre registrering. Hensikten med en slik ordning er å sikre mulighet for kommunikasjon i forbindelse med redningsaksjoner.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.