Bodø får hjelp fra Stortinget - kan berge Ny by-finansiering

Skrevet av Pressemelding
05.12.2018 19:44 - OPPDATERT 06.12.2018 03:57

Ber regjeringen løse situasjonen.

Transportkomiteen har respondert enstemmig positivt på ønsket fra Bodø kommune om å få inn en merknad om saken om Ny by og den manglende mellomfinansieringen.

Som tidligere omtalt kan det være en utfordring for hele prosjektet at Bodø kommunes del av regningen for flyttingen av rullebanen og bygging av ny flyplass kan bli vanskelig å gjøre opp for.

Kommunen skal betale for cirka én av fem milliarder kroner, men får ikke frigjort midler før utviklingen og salget av tomtene hvor den eksisterende rullebanen ligger kommer i gang, noe som kan ta lang tid. Det strider også mot kommunal lovgivning å ta opp lån i den størrelsesorden. 

Men nå åpner altså Stortinget for å få til en løsning.

– Dette er svært gledelig og vi er veldig fornøyd med at en enstemmig komite ser de utfordringer som finnes med å få på plass en løsning for det lokale bidraget i prosjektet. Her har vi i Bodø fått gjennomslag i komiteen for vårt syn og det har vært samarbeidet godt mellom alle partier, sier ordfører Ida Pinnerød (AP) i en pressemelding.

Ordlyden i avsnittet om Bodø Lufthavn er som følger:
”Komiteen viser til Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan 2018–2029 hvor
Stortinget enstemmig ga tilslutning til flytting av Bodø lufthavn for å realisere store arealer til fremtidig byutvikling".

Videre at:
«Staten vil gå i dialog med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune om lokale
bidrag til prosjektet, herunder lokale myndigheters rolle i eiendomsutviklingen av
eksisterende lufthavnarealer.»

Komiteen viser til at kommuneloven har begrensninger for kommunalt låneopptak og medfinansiering, og videre at overtakelsen av så store arealer vil være utfordrende i en mellomperiode for Bodø kommune.

På denne bakgrunn ber komiteen om at regjeringen arbeider videre med en løsning som kan sikre det lokale bidraget til prosjektet.
­

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.