Nordlandssykehuset får millionbeløp fra Kreftforeningen. Foto: Roar Wiik

Får flere millioner kroner til kreftforskning: –⁠ Kjempeviktig

Nordlandssykehuset får 4,2 mill til kreftforskning fra Kreftforeningen.


Kreftforeningen har tildelt Nordlandssykehuset 4,2 millioner kroner til kliniske behandlingsstudier.

– For pasientene våre er dette kjempeviktig! Kvalitet i behandling og deltakelse i kliniske studier er to sider av samme, viktige sak, sier de ansatte ved Avdeling for kreft og lindrende behandling til sykehusets egne hjemmesider.

Kliniske behandlingsstudier er forskning på effekten av nye legemidler eller nye behandlingsmetoder, og eventuelle bivirkninger.

​​Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset søkte om støtte til både klinisk forskningssyke​​pleier i full stilling og midler til frikjøp av overleger. Prosjektleder og overlege ​Bård Mannsåker, er svært begeistret over denne tildelingen.

– Dette er svært gode nyheter. Vi deltar i flere store kliniske studier innen kreft, men har over lengre tid slitt med manglende kapasitet. Nå får vi muligheten til å øke vår innsats. Det er også viktig å nevne at vi hadde gode samarbeidspartnere i sykehuset og ved UNN med i søknaden vår, sier Mannskår.

Seksjon for forskning har lenge jobbet med å få på plass enda flere ressurser til oppfølging av kliniske studier. 

– Økt deltakelse i kliniske behandlingsstudier er en nasjonal satsing, og det er viktig at Nordlandssykehuset å vise at vi følger dette opp, sier seksjonsleder for forskning, Petter Román Øien.

– Det er bare å berømme Bård, Astrid og de andre ved kreftavdelingen vår. De har over lengre tid gjort en kjempeinnsats på dette området. At de nå får denne tildelingen fra Kreftforeningen, er en bekreftelse på at vårt fagmiljø innen kreft ligger langt fremme. Det blir kjempespennende å følge utviklingen fremover – jeg er helt sikker på at støtten fra Kreftforeningen kommer til å bli brukt på en måte som kommer både fagmiljø og pasientene våre til gode, sier han.

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.