Det blir stadig færre i patruljene på gata i Bodø, hevder de ansatte. Foto: Rune Nilsen

Opprør i bodøpolitiet: – Vi er bekymret for publikums sikkerhet

– Det er en fortvilt situasjon, beredskapen går rundt på et absolutt minimum.

Slik beskriver hovedverneombud i region Salten Vegard Kristiansen tilstanden i bodøpolititet. Flere kilder uttrykker overfor Bodø Nu stor misnøye med at de får stadig færre kolleger å patruljere gatene med.

Intern bekymring

– Jeg forteller om dette fordi jeg er bekymret for egen trygghet og publikums sikkerhet. I tillegg går arbeidspresset utover arbeidsmiljøet, forteller en erfaren tjenestemann, som ikke ønsker å stå frem med navn.

Det opprettes masse leder- og prosjektstillinger som har sugd folk fra gata og oppover i systemet, legger han til.

Denne virkelighetsbeskrivelsen er utbredt blant kollegene på politihuset, etter det Bodø Nu forstår.

Saken fortsetter under bildet.

Vegard Kristiansen er bekymret for helsa til de ansatte i bodøpolitet. Foto: Politiet.

Fra gata til Snippen

Men hvorfor fjernes politibetjentene fra gata?

Som et ledd i regjeringens storsatsning Nærpolitireformen, omorganiseres i disse dager politiet i Norge. 27 distrikter er blitt til bare 12.

Den uttalte hensikten bak reformen var mindre byråkrati og mer operativt politi. De ansatte i Bodø mener at reformen har fått motsatt effekt. 

I Nordland skal operasjonssentralene i de tre distriktene samles i Bodø, samlokalisert med brannvesen og AMK-sentral på Albertmyra.

Dette fører til at operasjonslederne flytter ut fra politihuset - dermed må andre politiutdannede  overta en rekke av oppgavene disse har løst, for eksempel fremstilling for arrest og henting av beslaglagte gjenstander.

Fire blir til tre

Helt konkret medfører dette at vaktlagene i gatene blir redusert fra fire til tre personer.

Hovedtillitsvalgt Kristiansen frykter at følgene av Nærpolitireformen kan få ansatte til å søke seg bort fra jobben.

– Politets fellesforbund har advart mot dette i tre år. Bemanningen er i utgangspunktet sårbar og nå er det prekært. Veldig mye av rekrutteringen til de nye fagmiljøene skjer fra operativ bemanning, og man klarer ikke fylle på med folk, sier han. 

På helsen løs

Kristiansen er svært bekymret for at bemanningssvikten skal skade de ansattes arbeidsmiljø og helse.

– Omstillingen medfører mange hull i vaktlistene. Beredskapen opprettholdes av overtidsarbeid, hevder han.

– Vi ser allerede at det kommer sykemeldinger på grunn av høyt arbeidspress. Oppdragsmengden går opp om sommeren og bemanningen ned. Det er en fortvilt situasjon.

De ansatte i bodøpolitiet skal ha formidlet sin frustrasjon opp i systemet flere ganger, uten å få noen respons.

– Vi får lite informasjon. Det er formidlet til oss at det skal bli flere politimenn på gata og til etterforskning, og færre ledere - nå går det motsatt vei, hevder en av våre anonyme kilder.

Saken fortsetter under bildet.

Ansatte hevder de flyttes fra politibilen til kontoret på snippen. Foto: Rune Nilsen

– En kronglete prosess

Verneombud i bodøpolitiet, Kjetil Kaalaas, støtter sine kollegers beskrivelse.

– Omorganiseringsprosessen har til dels vært vanskelig og kronglete, fordi man har fått korte frister og lite tid å få gjennomført ting på. Det handler blant annet om å skaffe mannskaper til å dekke de rollene som er på stasjonen, bekrefter han.

Han er oppgitt over at politiet ikke blir gitt ressurser til å utføre sitt samfunnsoppdrag.

– Folk er misfornøyd, i den forstand at de ønsker å yte sitt beste for publikum, men opplever at forholdene ikke ligger til rette for det. Ressursene står ikke i stil til det publikum forventer. Vi er gitt et oppdrag som må gjennomføres, men ikke midlene til å gjøre det.

– Vi står overfor en krevende tid – både for publikum og de ansatte, sukker han.

– Reelt at situasjonen er krevende

Politimester Tone Vangen ønsker ikke å kommentere den operative beredskapen konkret.

– Bodø politistasjon merker at det dannes nye fellefunksjoner i Nordland. Det går ikke heltsmertefritt. Det er helt reelt at situasjonen oppleves vanskelig og krevende, og at arbeidspresset er høyt.

– Flere kilder sier til oss at bemanningen på gata svekkes. Kan du bekrefte det?

– Vi er i en omstillingsfase hvor vi jobber med nye løsninger og resultatet må sees i et mer langsiktig perspektiv. Vi har et mål om at vi skal styrke politet totalt sett og jobber med mange elementer i reformen: Hvordan vi skal organiseres, arbeidsmetodikk, kultur- og ledelse med mer.  Resultatet skal blant annet  bli et mer tilgjengelig politi. Akkurat nå er det færre enn ønskelig ved Bodø politistasjon, men vi jobber med løsninger.

– Men kan du svare konkret på om omstillingen medfører færre operative mannskaper på gata?

– Vi har en overgangsperiode og det er behov for å ansette flere ved Bodø politistasjon. Vi skal for eksempel ansette nye arrestforvarere, sier Vangen.

Saken fortsetter under bildet.

Politimester, Tone Vangen, ønsker flere ansatte på politihuset. Foto: Politiet.

Vil endre samspillet

Men flere arrestforvarere vil ifølge våre kilder ikke fjerne problemet med manglende politiutdannede mannskaper på stasjonen - man vil fortsatt måtte flytte ressurser inn fra gata.

– Hvordan kan flere arrestforvarere forhindre at politibetjenter flyttes fra gata til kontoret?

– Vi ansetter ikke kun arrestforvarere, men også personell som skal gå inn i vakt og beredskap og gjennomføre etterforskning.  Så jobber vi for å få etablert nye arbeidsmåter, der politiet i Nordland samarbeider på en ny måte. Å bygge et politidistrikt for hele Nordland er imidlertid en omfattende jobb.

–Hvor mange ønsker du å ansette?

– Ledelsen ved Bodø politistasjon følger opp de tilsettinger ved Bodø politistasjon som skal skje nå på kort sikt.  Vi skal sette en ny organisasjon for hele Nordland og den endeligebemanningsplanen er ikke landet. Vi er i en overgangsperiode, gjentar Vangen.

– Men for å være klar: Vil flyttingen av operasjonssentralen svekke den operative bemanningen?

– Operasjonssentralen vil ikke lenger ligge i politihuset, det vil fremtvinge en del nye måter å jobbe på. Det kan ikke bli det samme samspillet mellom operasjonssentralen og stasjonen.

Politimesteren sier at hun er kjent med frustrasjonen blant sine ansatte. En misnøye hun tilskriver at den store omstillingen politiet står i medfører overgangsproblematikk og usikkerhet.

Kan ikke love flere i gata

Vangen poengterer at problematikken ikke bare gjelder Bodø. Hun er også klar på at beredskapen ikke er svekket som følge av endringene. 

– Folk internt jobber mye og synes det er rimelig tøft, men mine ansatte har klart å opprettholde tilbudet til publikum, til tross for den krevende situasjonen, mener hun.

Hun opplyser at årets budsjett gir politiet mer penger.

Men hun kan derimot ikke love flere politifolk i gatene på kort sikt.

– Jeg vil stadig beskrive det økonomiske handlingsrommet som anstrengt, fordi vi har vært underfinansiert gjennom mange år. Nyansettelser vil også medføre ytterligere kostnader, blant annet nytt utstyr, sier Vangen.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.