Rådmann Geir Mikkelsen er ferdig med regnskapet for 2017. Arkivfoto

Fauske kommune: Nesten 18 millioner i driftsunderskudd

Regnskapet for 2017 er klart, og viser at kommunen mangler 1,9 millioner kroner for å dekke opp underskuddet.

Fauske kommunes regnskap for 2017 er avsluttet og oversendt til revisjon. Det foreløpige regnskapet for 2017 viser et regnskapsmessig merforbruk på 1,9 millioner kroner, mens netto driftsresultat er negativt med 17,75 millioner kroner, opplyser kommunen.

— Vi har foreløpig ingen entydig forklaring på underskuddet. Det handler delvis om gjeldsbelastning,  og tap av kraftinntekter. Kraftinntektene kan man si at vi ikke burde ha brukt, men det har vi. Vi som administrasjon må bruke penger mer optimalt fremover, sier rådmann Geir Mikkelsen.

TOMT FOND

Rådmannens årsberetning vil foreligge senest 31. mars, og årsmeldingen vil bli ferdigstilt i midten av april. Regnskapet for 2017 skal behandles i kontrollutvalget 20. april, formannskapet 24. april og kommunestyret 3. mai 2018.

At man nå  går 1,9 millioner kroner i minus, betyr at kommunen rett og slett ikke har pengene. Disposisjonsfondet som alle kommuner bruker til uforutsette utgifter har vært med å dekke opp deler av driftsunderskuddet.

— Det er tomt i fondet nå. Hadde jeg hatt mer på fond måtte vi ha dekket opp resten av underskuddet med de pengene, sier Mikkelsen.

Nå vil kommunen bli forpliktet til å hente inn underskuddet i løpet av 2018 og 2019.

Rådmann Geir Mikkelsen er ikke overrasket over resultatet for 2017, men er heller ikke glad for å komme med en slik beskjed.

— Det er et regnskap som i stor utstrekning er i tråd med prognosene fra september, men dette er utfordrende, sier Mikkelsen.

IKKE OVERSIKT OVER 2018.

I tiden fremover skal de ulike enhetene i kommunen legge frem hva deres overforbruk skyldes. Felleslista har tidligere uttalt at de vil bruke 2018 til å finne ut hvordan kommunen skal ta tak i de økonomiske utfordringene.

— Dette er beklageligvis et budskap et budskap vi har brakt til torgs over tid. Det handler nok om et sammensatt bilde av strukturene vi har og hvordan vi drifter, sier Mikkelsen.

Han har foreløpig ikke noen formening om hvordan 2018 vil bli.

— Det vil tidligst komme beskjed om det til kommunestyret 2. mai. Men det blir krevende også i år.  Det er ingen grunn til å ikke tro vi har utfordringer også i år, sier Mikkelsen.

Hadde økonomien vært sunn hadde både regnskapet og disposisjonfondet hatt pluss-tall. Fauske kommune har ikke råd til å fortsette pengebruken fremover.

— Gjør vi ikke noe vil vi ikke være i stand til å dekke inn underskuddet, konkluderer Mikkelsen.

Han sier administrasjonen jobber hardt med å finne måter å gjøre driften av kommunen billigere, men det vil sannsynligvis ikke ordne alt. Større politisk besluttede endringer tror han er nødvendig.

—Vi har foreslått noen endringer, men de ble utsatt i forrige runde, sier Mikkelsen.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.