– Kommersielle aktører har forstått at det finnes lettjente penger å hente hos den norske velferdsstaten, skriver Linda Forsvik i dette innlegget. Foto: Pixabay/Privat

–⁠ Barnehageprofitørene har all grunn til å ligge våkne om natta

KOMMENTAR: Velferdsprofitørene lurer skattebetalerne trill rundt, mener gruppeleder i Rødt Bodø, Linda Forsvik.


I flere store byer som Oslo, Trondheim og Bodø har Rødt fått gjennomslag for at alle nye barnehager skal drives av kommunen eller ideelle virksomheter.

Som gruppeleder for Rødt i Bodø ønsker jeg å si noe om hva dette vedtaket handler om, og hva det ikke handler om.

Fram til siste halvdel av 90-tallet var det i all hovedsak ideelle organisasjoner som utgjorde den privatdrevne delen av velferdstjenestene. Hovedmotivasjonen til de ideelle virksomhetene er å gi gode tjenester til brukerne ut fra de ressursene de har til rådighet, og de har bidratt til et variert og godt tjenestetilbud i samfunnet.

Vi har mange gode private barnehager i Bodø, og flere av disse tar heller ikke ut profitt.

Men når det nå reises en debatt om kommersielle aktører i velferdsstaten, må vi ta utgangspunkt i hvem vi regner som kommersielle aktører. Det er altså ikke barnehager som for eksempel Vågøynes som er utgangspunktet, men investorer som henter ut millioner fra felleskassa.

 Kommersielle aktører har forstått at det finnes lettjente penger å hente hos den norske velferdsstaten, og vi står derfor overfor en monopolisering av velferdstjenestene.

I barnehagesektoren dominerer nå fire store kjeder med 40 000 barnehageplasser. Dette viser bare at mangfoldet, som de ideelle virksomhetene bidro til, holder på å forsvinne.

Tendensen er klar: De kommersielle fortrenger både de ideelle og kommunale barnehagene. I år 2000 var 13 prosent av de private barnehageplassene i aksjeselskap. I 2016 utgjorde de 59 prosent.

Om få år risikerer vi at alle barnehageplasser eies av noen få store aktører.

En trend av nyere dato er å tåkelegge innsynet ved å lage så kompliserte eierstrukturer at det nærmest blir umulig å følge pengestrømmen.

For eksempel eies den norske barnehagetjenesten Espira barnehager AS av den svenske utdanningskjeden AcadeMedia, som igjen er fulleid av oppkjøpsfondet EQT, som holder til i skatteparadiset Guernsey.

Det er ikke småpenger det er snakk om.

Da Benn Eidissen og Even Carlsen solgte seg ut av Norlandia Care i 2016, satt de igjen med en gevinst på til sammen 500 millioner.

Da oppkjøpsfondet CapMan solgte barnehagekjeden Espira til det svenske oppkjøpsfondet EQT, etter kun seks års eierskap, tjente de ifølge Finansavisen rundt 550 millioner på salget.

 I lørdagens AN kunne man lese at i 2015 hadde eierne av private barnehager et utbytte på rundt 0,4 prosent av omsetningen, ifølge tall fra PBL.

For de fleste kan det dermed framstå som at majoriteten av de kommersielle aktørene i barnehagesektoren er hardtarbeidende idealister som bare ønsker å bidra til fellesskapet.

Problemet med denne framstillingen er at den i beste fall lurer skattebetalere trill rundt.

Ideelle virksomheter tar ikke ut profitt, det er det kommersielle selskap som gjør. Tallene fra PBL viser heller ikke de mer kreative måtene velferdsprofitører henter ut privat profitt fra velferdstjenestene.

Utbytte, som PBL viser til, er bare en måte og må i tillegg skattes av.

Et viktig prinsipp i markedsøkonomien er at virksomheter som ikke er lønnsomme nok skal gå konkurs.

Hva gjør vi om en fjerdedel av landets unger plutselig står uten barnehageplass fordi en av kjedene slår seg konkurs?

Hva gjør vi om folk begynner å bli lei av å subsidiere velferdsprofitørene med skattepengene sine, samtidig som kommunene blir stadig fattigere og kutter i de kommunale tjenestene?

Når Rødt kjemper gjennom forbud mot nye kommersielle barnehager i kommunene, skjer det ikke uten protester fra velferdsprofitørene.

De skjønner at festen snart kan være over.

Taktikken deres er å latterliggjøre motstandere, og det må de bare fortsette med for vår del. Rødt har nemlig ingen planer om å gi seg. På Stortinget skal vi jobbe for å endre barnehageloven slik at ingen nye kommersielle barnehager får tilskudd. Det skal gå til de kommunale og ideelle virksomhetene.

Og når vi først snakker om velferdsprofitører så bør det også sies at de ikke bare befinner seg i barnehagesektoren. De finnes i både barnevern, sykehjem, omsorgstjenester, sykehus, asyldrift og andre steder.

Og de har all grunn til å ligge våkne om natta om Rødt fortsetter å klatre mot sperregrensa.   

Skrevet av Linda Forsvik, gruppeleder for Rødt Bodø 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.