Foto: Matt Dunham/NTB

FHI mener det vil bli vanskelig å stoppe den kommende smittebølgen

FHI melder i en rapport om risiko ved covid-19-epidemien, og omikronvarianten at det vil kreves svært sterke kontaktreduserende tiltak for å slå ned den kommende smittebølgen.


I rapporten kommer det frem at det forventes svært høy smitte i Norge i vinter, men at sykdomsforløpet ikke vil være like alvorlig denne gang enn ved tidligere smittebølger. 

Regjeringen har som kjent pressekonferanse hvor nye tiltak skal lanseres på fredag, og det er ikke utenkelig at denne rapporten kan påvirke hvordan utfallet blir. 

  • Nesten all koronasmitte i Norge nå er med omikronvarianten.
  • Omikronvarianten har betydelig større spredningsevne enn deltavarianten.
  • Omikronvarianten gir betydelig mindre risiko enn deltavarianten for alvorlig sykdomsforløp hos de smittede, iallfall hvis de er vaksinerte. 
  • Uvaksinerte har mange ganger større risiko for alvorlig sykdomsforløp enn vaksinerte. Høy alder og underliggende sykdom øker risikoen.
  • Vaksinasjon gir de vaksinerte en robusthet i møtet med viruset slik at de i liten grad blir alvorlig syke, men vaksinasjon beskytter mindre godt og kortvarig mot infeksjon og videre smitte. Gjennomgått infeksjon hos vaksinerte gir bedre robusthet i fremtiden. 
  • Folkehelseinstituttet venter en betydelig vinterbølge av pandemien i Norge i januar - mars. Mange hundre tusen vil bli smittet.
  • En omikrondrevet vinterbølge er ikke mulig å stoppe, men det kan være mulig å dempe toppen av den.
  • FHI vurderer at denne bølgen i januar - mars vil medføre færre enn femti tusen nye smittede per dag, mindre enn fem prosent av befolkningen smittet samtidig, færre enn to hundre nye sykehusinnleggelser per dag og færre enn hundre og femti samtidige under respiratorbehandling. Det er stor usikkerhet, og endringer i tiltak kan påvirke risikoen. 
  • Det vil kreve svært sterke kontaktreduserende tiltak å slå ned denne vinterbølgen. Bølgen kan vokse igjen så snart tiltakene fjernes. Håndteringen gjennom vinterbølgen dreier seg derfor om å bremse epidemien. 
  • For barn er smitte med omikron en svært lite alvorlig sykdom.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.