Flymuseets far får Kongens fortjenestmedalje

Skrevet av redaksjonen
21.08.2019 15:22 - OPPDATERT 21.08.2019 15:28

– Han klarte å engasjere et helt samfunn i Bodø og skapte rett og slett en folkebevegelse.

Mandag 26. august kl. 14.00 får Birger A. Larsen, vår pensjonerte tekniske konservator, utdelt Kongens fortjenestmedalje for sin mangeårige og enorme frivillige innsats for luftfartshistorien.

Selve utdelingen forestås av ordfører Ida M. Pinnerød og vil foregå ved vår Spitfire i militær avdeling, og er åpen for alle.

Birger har blitt kalt for flymuseets far for sin rolle i skapelsen av Norsk Luftfartsmuseum. Han var en av de som var tidlig ute med frivillighetsarbeid rundt ivaretagelsen av luftfartshistorien i Norge. Han startet sørpå og han var med på en av de første initiativene til et forsvarsmuseum. Historien skal ha det til at den joviale karen fikk nok en dag sørpå etter for dårlig bevaringsmuligheter og den, etter hans mening, skjeve historiefortellingen. Han hisset seg opp og sa; jeg skal sørge for å få museet til Bodø! Deretter rettet han nesen nordover og startet jobben med dette.

– Han klarte å engasjere et helt samfunn i Bodø og skapte rett og slett en folkebevegelse, som til slutt førte til den politiske beslutningen om å etablere flymuseet i Bodø, i følge Ketil Lunde. Det er Lunde som har skrevet innstillingen til kongens fortjenestemedalje, og han mener at den er vel fortjent.  - Det er få som har så mange frivillighetstimer bak seg som Birger, som har bidratt så enormt til ivaretagelsen av viktige biter av vår historie, og i tillegg har vært en så sterk drivkraft i det frivillige miljøet, i følge Lunde.

Birger Larsen jobbet som konservator for Norsk Luftfartsmsueum i mange år etter etableringen, og et av de viktigste restaureringsobjektene fra hans tid er selveste Spitfire.

– Birger har gjort en fenomenal innsats for den norske luftfartshistorien, og ikke minst for Norsk Luftfartsmuseums tilblivelse og utvikling. Det er svært hyggelig at han får denne utmerkelsen for sin innsats, og det passer fin inn i feiringen av museets 25 år, sier direktør Hanne K. Jakhelln.

 

Sammendrag fra innstillingen:

Birger Larsen er en av nestorene i arbeidet med å ta vare på norsk luftfartshistorie. Han hadde sin fagutdanning og et langt yrkesliv som flymekaniker i Forsvaret. Senere ble han tilsatt som Norsk luftfartsmuseums første tekniske konservator.

Dette er grunnlaget for et livslangt uegennyttig fritidsengasjement over snart 50 år i å kartlegge, samle inn og bevare fly og gjenstander fra norsk sivil og militær luftfart. Sammen med andre fly-entusiaster har han vært sentral i en nasjonal dugnad for å sikre og bevare luftfartens «vikingskip» i Norge.

[annonse]
Birger Larsen er en dyktig formidler som også har brukt mye av sin tid og kunnskap i utviklingen av Norsk Luftfartsmuseum og er blant idemakerne til et Kald Krig museum. Han er et levende dokumentasjonssenter og godt kjent i det europeiske nettverket blant folk som driver med restaurering av fly.

Birger Larsen har gitt betydelige bidrag til at norsk sivil og militær luftfartshistorie nå er tatt vare på, utviklet og formidlet i tilfredsstillende anlegg.

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.