Foto: Sweco / Bodø kommune

Positive til å «leie ut» tomta for ei krone - nå gjenstår én ting

Enstemmig vedtatt i Formannskapet, men det neste som gjenstår for tomtespørsmålet til BHK er et ja fra bystyret.


Torsdag vedtok Formannskapet i Bodø kommune et ja til å gi BHK festerett i 30-40 år på tomta som både de og Norsk Luftfartsmuseum ønsker. Det ble enstemmig vedtatt.

Tomta er kjent som «kald krig»-tomta, da museet tidligere hadde rett på tomta, men til nå har de ikke lansert konkrete planer for den.

Festeretten forutsetter dog at BHK har finansiering i orden, noe de påståelig har fra en hemmelig giver. Realiseringen av hallen må gjøres innen tre år etter at de får tomten til rådighet. 

Én krone

Og prisen for festeavgiften? 

Én krone. Dersom bystyret vedtar det samme som Formannskapet. 

BHK sin plan for bygget ønskes behandlet i Plan for idrett og friluftsliv 2024-2027. 

Hva gjelder økonomiske forpliktelser fra Bodø kommune, vil de behandle dette i en egen sak, her inngår forskuttering av moms, spillemidler, tilskudd til aktivitet for barn og unge med mer.

Det ovennevnte forutsetter så klart at bystyret også vedtar dette i møtet den 9. februar.

– En fantastisk sak

– Det er ikke klisjé, men en fantastisk sak for bodøsamfunnet, at vi har enkeltpersoner som vil bidra til fritida til ungdom på denne måten, sa Thor Arne Angelsen under formannskapsmøtet. 

– Jeg vil også gi ros til BHK for måten de har håndtert saken på. Det har vært mange avisskriverier, noen har mer eller mindre forlangt at dette skal gjøres uten møter, det tror jeg vi skriver på konto for «mye energi». Når vi og senere bystyret skal behandle saken, gjør vi det på riktig måte. 

Men han var bekymret for hvorvidt man går for fort frem. 

– Hva hvis noe skjer med denne hallen, etter byggestart? At prosjektet bryter sammen. Og hva skjer hvis drifta blir for krevende for BHK? Hvem overtar da ansvar for hallen?

– Vi har hatt mange møter med BHK, og vært involvert i å prosessere saken frem hit. Alt knytta til drift er forsøkt løst i punkt syv, sa Hugvik, og refererte til at avklaringer rundt det økonomiske fra Bodø kommune sin side, skal avklares i en egen sak. 

Ingrid Lien i Sp var ikke bekymret, og viste til da Glimt bygde Aspmyra, og senere sleit økonomisk. 

– Det ble løst da Glimt havnet i vansker med drifta. Flere ganger i løpet av årene jeg har vært i bystyret. Og det begynner å bli noen år at jeg har vært her.

BHK sitt syn på dette, kan du lese her

Ber om å tenke på museet

Under formannskapet talte blant annet eks-ordfører Ole Henrik Hjartøy museets sak, og tok til orde for at Bodø kommune bør ivareta museets interesser i utviklinga av Ny by - ny flyplass, når de nå ligger an til å miste «kald krig»-tomta.

– Museet skulle (gjennom bruk av den aktuelle tomta) være sikret en utvidelsesmulighet til kald krig-museum. Og skulle man være sikret et Orion-fly til Bodø, vil den kreve store areal, sa Hjartøy. 

Som også kom med krav rundt arkitekturen til BHK-haallen. 

– Det arkitektoniske (til Norsk Luftfartsmuseum) har vært svært viktig, og den må utformes slik den ikke forringer det estetiske og arkitektoniske signalbygget. 

Senere presiserte ordfører Ida Pinnerød at selve bygget til BHK vil behandles i en egen sak. Pinnerød anbefalte også en egen sak om redegjøring av Norsk Luftfartsmuseum sin posisjon i den nye bydelen.

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.