Foto: Andreas Sandnes Olsen

Forskrift krever gebyrer dersom dette blir gjort i Bodø

Skrevet av Anette Tjemsland
08.06.2021 07:00

Det kreves gebyrer fra 1.juni for saksbehandling og kontroll etter forurensningsloven.

Bodø bystyre vedtok 25.mars 2021 forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket. 

Bodø kommune melder om saken på sin nettside.

Forskriften omhandler

1. Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid.

2. Utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, som ikke er tilknyttet offentlig avløpsanlegg.

3. Utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser.

4. Utslipp/påslipp av oljeholdig vann.

5. Påslipp av fettholdig vann

Dekke kommunens kostander

Dette innebærer blant annet at alle bebygde eiendommer som er tilknyttet et privat avløpsanlegg vil måtte betale gebyr etter forskriften.

Gebyret skal dekke kommunens kostnader med saksbehandling og kontroll på de områdene forskriften omfatter, herunder løpende dokument- og systemkontroll og stedlige tilsyn, etter vurdering av behov.

[annonse]
Gebyrene skal beregnes etter selvkostprinsipper, og skal dermed ikke overstige kommunenes kostnader for saksbehandling og kontrollordninger. 

Satsene på gebyrene etter denne forskriften inngår i kommunens gebyrregulativ og vedtas årlig av bystyret.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.