Foreldreopprør mot Bodø-modellen ved blant annet Tom Kåre Staurvik, Svetlana Hansen og André W. Larsen. Foto: Arkiv

Fotballforeldre:
– Bodømodellen er ikke til barnas beste

Skrevet av fotballforeldre i Grand, Glimt og Junkeren .
27.01.2020 17:46 - OPPDATERT 28.01.2020 13:33

– Å låse barn inne gjennom en slik avtale er ikke veien å gå, sier foreldre til spillere i Grand, Bodø/Glimt og IK Junkeren. De ønsker at NFF skal se på lovligheten av Bodømodellen.

I sakene som har stått i Bodø Nu forklarer noen av lederne i klubbene som har undertegnet Bodømodellen hvorfor den er bra. Ingen av dem synes å se det problematiske med at barn låses til en klubb, og at barn og foreldre selv ikke kan bestemme over egne fritidsaktiviteter. Resultatet blir fort at frafallet i fotballen blir større enn hva det ville vært uten denne avtalen.

Norges Fotballforbund sine lover for overgang er ganske enkle. Reglene sier at ny klubb skal informere nåværende klubb ved overgang. Hvis ny klubb selv ønsker å ta kontakt med en spiller skal både nåværende klubb og spillerens foreldre kontaktes før spilleren kontaktes. Så er det også slik at hvis en spiller tar kontakt, skal også ny klubb informere nåværende klubb uten ugrunnet opphold.

Reglene er enkle og fornuftige. Det er altså kun snakk om å informere nåværende klubb, ikke spørre om lov til å bytte. Nåværende klubb kan etter reglene til NFF ikke nekte noen overgang. Den nye klubben kan selvfølgelig nekte å ta opp nye spillere, og det kan være gode grunner til det. For eksempel at de har for mange spillere på laget.

Med Bodømodellen omgås disse reglene. I avtalen står det at: «Overganger bestemmes på ledernivå» og at «Klubbene plikter å hensynta hverandre: Ha bærekraftige lag i hver klubb. Beholde spillere i sitt lokalmiljø» Videre sier avtalen at «Overganger tillates av mottakende klubb av særskilte grunner (sosialt, flytting osv.)» (våre understrekninger). Men altså ikke et ord om hva som er best for det enkelte barnet.

Dette betyr at man med Bodømodellen tar beslutningene om hvilket lag våre mindreårige barn skal spille på bort fra oss som foreldre og over til lederne i klubbene. Det er de som bestemmer og skal bli enige om en overgang. Dette er en omgåelse av reglene til NFF. Med Bodømodellen kan rett og slett nåværende klubb si til mottakende klubb at vi ikke ønsker en overgang av hensyn til klubben, og så nekter mottakende klubb å ta imot selv om de har plass på laget. Det skal altså være nærmest umulig å skifte klubb i Bodø.

Det er lett å forstå at det kan være en fordel for klubbene, men her tar de altså ikke hensyn til hva som er det rette for hvert enkelt barn. Som foreldre har vi et ønske om at barna våre skal trives med sine fritidsaktiviteter og som foreldre kjenner vi våre barn best. Det kan være mange gode grunner til å skifte klubb eller fritidsaktivitet. Det kan være at et barn ikke trives i barnegruppa på laget eller at de har sine beste venner på et annet lag. Det kan være at de ikke trives med trenerne de har, at ambisjonsnivået er for høyt eller for lavt eller at treningene ikke passer med familielogistikken forøvrig.

I Bodømodellen er det kun særskilte grunner som gjør at en overgang kan aksepteres. Det betyr at man må gi en særskilt begrunnelse, som noe upresist er oppgitt til «sosialt, flytting osv.», for at ny klubb skal ta imot en spiller. Og så er det ledere i nåværende og mottakende klubb som skal ta avgjørelsen.

Det er etter vårt syn en dypt problematisk og tvilsom praksis. Om et barn ikke trives med treneren eller sammen med de andre barna i klubben sin, så er det ikke alltid en enkel ting å fortelle om. Og i alle fall ikke til klubben. Vi mener at klubben rett og slett ikke har noe med hva som er grunnen til at et barn ønsker å bytte klubb. Det er helt uholdbart at det lages en modell hvor avgjørelsen om hva som er det beste for barnet flyttes bort fra oss som foreldre og over til lederne i klubbene.

Et annet moment som vi lurer på om klubbene i Bodøavtalen tar på alvor er det faktum at de risikerer å behandle sensitive personlige opplysninger når avtalen sier at det skal foreligge særskilte sosiale grunner for at et barn skal få skifte klubb. Det ligger et stort ansvar både på klubbene og lederne som skal behandle en slik søknad. 

Den andre siden av avtalen handler om det man kaller «fisking» av spillere. Det er noe annet, og klubbene må gjerne bli enige om at man på klubbnivå ikke skal kontakte spillere i andre klubber i barne- og ungdomsfotballen. Bodømodellen sier da at det kun er Bodø/Glimt som får lov til å ta kontakt for å hente spillere til sitt satsningslag. Så lenge de andre klubbene synes et er fair, er det greit.

Vi mener at Norges Fotballforbund bør undersøke om Bodømodellen i det hele tatt er lovlig og innenfor NFF sitt reglement for barne- og ungdomsfotballen. NFF bør også utrede hvordan klubbene behandler og har behandlet sensitive opplysninger de får og har fått. Ifølge klubbene har avtalen vært praktisert over flere år som en «gentlemans agrement». I så fall var på høy tid at denne avtalen ble offentlig slik at vi som foreldre kan se hvilke regler klubbene i Bodø styres etter. Uskrevne avtaler som dette bør ikke forekomme.

Det er ikke vanskelig å se at avtalen også har gode sider, men den går langt over streken for å oppnå det klubbene mener er positive effekter. Det er fullt mulig å ha god dialog mellom klubbene uten en slik avtale og sikre at alle lag har spillere og at alle barn som vil spille fotball får et godt tilbud. Vi tror heller ikke at klubbene trenger å være redde for at barna ikke skal spille fotball i sin nærmiljøklubb.

Å låse barn inne gjennom en slik avtale er ikke veien å gå. Det er vi som foreldre som har ansvaret for våre mindreårige barn og som kjenner deres behov best, og barnas behov er ikke det samme som klubbens behov. Vi ønsker at våre barn skal ha en sunn fritidsaktivitet nå og opp gjennom ungdomsårene. Da vil det være naturlig at noen velger å bytte klubb. Det er ikke sikkert at klubben de begynte i da de var 6 år er den som passer best når de er 13 år.  

 

Hilsen fotballforeldre i Grand, Bodø/Glimt og IK Junkeren

André W. Larsen, Marte Storm Larsen, Espen Qvigstad, Tom Kåre Staurvik, Lill Eirin Staurvik, Stig Lorentsen, Svetlana Hansen, Niels Ivar Nicolaysen og Alexander Johnsen

 

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.