Lars Vestnes, Høyre. Foto: Rachel E. Antonen

«Fra Norges mest attraktive by til en spøkelsesby»

Redaktøren i AN har rett i at kun å redusere tiden for parkeringsgebyr i Sentrum ikke er avgjørende for et levende sentrum.  Men det er allikevel viktig å gjøre noen prioriteringer som kan påvirke i riktig retning.

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for innsenderens meninger. 

Høyre støtter ideen om et sentrum av Bodø som har mindre gateparkering og flere gode byrom for gående og syklende, uteservering, handelsboder og kulturarrangement.  Men hvis de samme byrommene blir stående tomme, hvis butikkene langs gatene stenger ned og hvis kafeer, restauranter og kulturtilbudet ikke får gjester så nytter det ikke med grønne parker og sykkelstier.

Høyre er enig med redaktøren at vi må se fremover og finne løsninger for fremtiden, der vi ikke kan endre på de premissene som er lagt i fortiden.  Men i motsetning til redaktøren så mener vi at det kan gjøres litt av begge deler.  Ikke minst må vi bruke noen virkemidler i dag for å ivareta et levende sentrum inntil nye og bedre løsninger er på plass.             

Redaktøren trekker også fram at det må bygges enda flere parkeringshus.  Dette er Høyre enig i og vi har både foreslått og kjempet for løsninger som gir bedre tilgang til sentrum.  Både parkering under Solparken/ Rådhusplassen og parkering enten ved jernbanen eller under Anna Benoni parken har vært foreslått. Dessverre så er det eneste parkeringshuset som ble bygget det alternativet som hele handelsstanden i Bodø pekte på som den dårligste løsningen.

Forslaget som ble lagt frem i formannskapet og som Høyre kommer til å fremme på nytt i bystyret er en løsning med et næringsfond som vi politikere kan og skal bruke for å stimulere der vi mener næringslivet og Bodø samfunnet trenger det mest.  I etterkant av bystyret skal formannskapet fordele over 10 millioner kroner som regjeringen har bevilget som hjelp i en spesielt vanskelig tid.  Vi finner det merkelig at ikke et samlet bystyre kan gi en håndsrekning til vårt eget bysentrum som nå roper etter denne hjelpen.

En av de gruppene som føler seg mest stengt ute fra Bodø sentrum er tilreisende fra andre deler av kommunen og fra distriktene rundt.  De som fortsatt er avhengig av bil for å komme seg til sentrum på grunn av for dårlig kollektiv tilbud. Derfor forstår jeg ikke hvordan politiske representanter som ellers bruker enhver anledning til å minne oss på at Kjerringøy og Skjerstad må inkluderes når vi lager løsninger og planer, kan være med og vedta begrensende løsninger for de samme innbyggerne som skal inn til sentrum av sin egen kommune.

Høyre kommer til å følge opp vedtaket om inndekning i 2021 gjennom næringsfondet med å fremme nye forslag for hvordan vi med forskjellige virkemidler kan snu trenden for Bodø sentrum.  Sist Høyre hadde makten i Bodø så utviklet vi Norges mest attraktive by.  Nå kan vi ikke sitte stille og se på at dette blir en spøkelsesby. 

Av: Lars Vestnes, ordførerkandidat for Høyre.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.