Elise Thue Nilsen frykter datteren Nina skal få et vesentlig dårligere tilbud om rådmann Rolf Kåre Jensens forslag blir vedtatt. Foto: Sindre Kolberg

Frykter dramatiske konsekvenser om Lillebølgen kuttes: – Man gjør en stor feil

Skrevet av Sindre Kolberg
20.11.2020 18:47 - OPPDATERT 22.11.2020 18:55

Mener politikerne kun ser pengene, og ikke de faktiske konsekvensene.

Lillebølgen Bo- og Behandlingssenter er et bofellesskap hvor seks personer med sterke funksjonsnedsettelser lever sammen. Boligene er døgnbemannet av ansatte som kjenner brukerne svært godt.

Nå frykter pårørende og ansatte for tilbudet. I sitt budsjettforslag foreslo nemlig rådmann Rolf Kåre Jensen å slå sammen hele behandlingstilbudet ved Sølvsuper til ett, slik at tilbudet i praksis vil fungere som et sykehjem.

Det får Elise Thue-Nilsen til å reagere kraftig.


UROLIG

Elises datter Nina er bosatt på Lillebølgen, og har vært det i en årrekke. Hun sier datteren har et stort behov for faste rammer og trygge omgivelser rundt seg. Det frykter hun vil forsvinne om rådmannens forslag blir vedtatt.

– Tar du fra beboerne tilbudet de har i dag, gjør man en stor feil. Man tror man sparer penger, men i realiteten skaper man seg bare større problemer, mener hun.

Hun nevner et eksempel fra i sommer da bemanningen ble endret som følge av Koronaviruset.

– Da ble det omrokkeringer på sykepleierne. Det kom inn fra andre avdelinger. Jeg har aldri sett Nina så urolig som da. Jeg husker jeg spurte om det, og svarene jeg fikk var at uroligheten kom av nye ansatte hun ikke kjente.


SKJØNNER IKKE SITUASJONEN

[annonse]
Thue Nilsen mener det er lett å kun se de økonomiske aspektene i en slik sak.

– Konsekvensene dette vil få for beboerne, derimot. Det er det kun de som jobber der og vi pårørende som ser, sukker hun.

– I dag er tilbudet til brukerne bra. Det er dyktige ansatte som kjenner de som bor her godt. Jeg har også inntrykk av at de som jobber her gjør det nettopp fordi de har et genuint ønske om å jobbe med denne typen pasienter. 

Hvis tilbudet til datteren gjøres om til et rent sykehjem frykter hun situasjonen vil bli langt verre enn den har vært.

– Det sier seg selv når antallet pasienter blir større og spesialiseringen mindre. Det blir mindre tid til hver pasient og mindre tid til å følge opp hver enkelt på en god måte, sier Thue-Nilsen.

 

HAR SENDT BREV

I et forsøk på å berge Lillebølgen som avdeling har Elise Thue Nilsen, sammen med foreldrene til tre andre brukere, sendt brev til kommunens velferdskomité.

Målet: Å gå klar av kuttene.

– Men tiden er knapp. Vi fikk vite det gjennom avisen for bare to uker siden. De ansatte ble informert på et møte for en uke siden. Vi har hatt utrolig kort tid på oss til å mobilisere. Men vi håper jo noen skal se konsekvensene av dette, sier Thue Nilsen.

– For en del år tilbake var det snakk om å stenge avlastningen. Da fikk jeg politikerne til å treffe flere av barna våre på rådhuset, slik at de faktisk fikk se hva de voterte over. Da berget vi oss. Men denne gangen er tiden mye knappere.

Hun mener kuttene vil ramme de aller svakeste i samfunnet hardt. De som verken kan gå eller prate, og som må ha hjelp 24 timer i døgnet. 

– Derfor må jeg være stemmen til min egen datter. Jeg håper virkelig politikerne forstår hvilke konsekvenser dette kan få. En slik sammenslåing blir helt feil for alle involverte, sier Elise Thue-Nilsen.