– Nordland har de høyeste fergeprisene i landet. Det er et problem skapt av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, skriver Nordland Høyres Beate Bø Nilsen og Marianne Dobak Kvensjø.

– Fylkeskommunen har svært god råd til å halvere fergeprisene

– Nordland har de høyeste fergeprisene i landet. Det er et problem skapt av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, skriver Nordland Høyres Beate Bø Nilsen og Marianne Dobak Kvensjø.

At Høyre setter kystbefolkningen og næringslivet i Nordland først, er uansvarlig ifølge Arbeiderpartiet.

Nordland har de høyeste fergeprisene i landet. Det er et problem skapt av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det er ikke til å komme bort fra, siden de sitter med den politiske makten. Og når dette fører til at vanlige folk, pendlere, mennesker som ønsker å leve og skape i distriktene, flås, er det noe Høyre ikke vil være med på. Derfor har Nordland Høyre på fylkestinget foreslått to ganger i 2020 å sette ned fergeprisene. Neste uke skal vårt forslag behandles om å halvere fergeprisene med virkning fra 1. mai i år.

Når Arbeiderpartiet karakteriserer forslaget vårt som en «drittpakke» som de blir «irritert» over, så er det nærliggende å tro at det hele er et spill for dem. De vil ikke kutte fergeprisene nå, fordi de heller vil bruke de høye prisene som de selv er ansvarlig for som en brekkstang for å komme i regjering. Stem på oss, så vil staten sørge for at fergeprisene blir redusert gradvis frem mot 2025. Vi tror ikke kystfolket i Nordland finner seg i det. Allerede er prisene mellom 30-60% over makstaket som er satt i riksregulativet.

Senterpartiet sitter musestille. Det skyldes at Arbeiderparti- og Senterparti-ledede Fylkesrådet i Nordland er et utstillingsvindu for hva vi får dersom det blir regjeringsskifte til høsten. Resultatene er nedslående. Her skrus priser på ferge og hurtigbåt kraftig opp. Ruter legges ned, busstilbudet blir dårligere, videregående linjer legges ned utenfor de største byene i Nordland. Det går verst ut over små lokalsamfunn - en politikk som Arbeiderpartiet og Senterpartiet selv ville kalt for sentralisering. Hvis det ikke var de selv som styrte.

Høyre har kalkulatoren med seg også i Nordland. Den viser at fylkeskommunen har svært god råd til å halvere fergeprisene selv. Mindreforbruket har over mange år vært på 400 millioner. Man trenger kun 75 millioner for halverte fergepriser. Det er altså mulig å både halvere fergeprisene og øke fondsavsetningene. Og hadde Fylkesrådet fulgt Kaupang-rapportens anbefaling om å redusere byråkratiet til nivå med Møre og Romsdal, hadde vi frigjort om lag 200 millioner kroner. Altså mange ganger mer enn vi trenger for å halvere fergeprisene. Vi kan vedta å halvere fergeprisen i Nordland neste uke på fylkestinget. Hvis Senterpartiet snur, blir det en realitet. 

Vi er ikke interessert i å være med på det politiske spillet fra AP. Vi vil sette ned fergeprisene nå.

Beate Bø Nilsen, gruppeleder for Høyres fylkestingsgruppe, Nordland

Marianne Dobak Kvensjø, fylkestingsrepresentant og stortingskandidat for Nordland Høyre

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.