Fylkeskommunen vil ha en bedre utredning av Havnegården

Av Tarjei Abelsen
16.05.2018 10:05 - OPPDATERT 16.05.2018 10:50

Mener konsekvensene av byggeprosjektet er mangelfullt beskrevet.

"Nordland fylkeskommune mener planbeskrivelsen er mangelfull når det kommer til beskrivelse av planen virkninger.", skriver fylkeskommunen i en høringsuttalelse til Fauske kommune.

Som Bodø Nu har skrevet om tidligere, planlegger investorer på Fauske å bygge tredve  leiligheter i et høyhus i sentrum. 

 

Planene ligger ute på høring, og det er i den forbindelse Nordland fylkeskommune kommer med sine innvendinger om mangler i planen:

"Det gjelder særlig konsekvenser for barn og unge, trygg ferdsel, samt konsekvenser av fortetting, økt byggehøyder og tilrettelegging for parkering i første etasje." skriver Fylkeskommunen videre.

De mener derfor at planen er mangelfull i henhold til plan- og bygningsloven.

Fylkeskommunen anbefaler kommunen å vurdere planen i forbindelse med den nylig vedtatte arealplanen i kommunen. Der skriver kommunen selv at de er helt enig med fylkeskommunen om at fortetting i sentrum skal skje med kvalitet, og at det er flere ting som er mangelfullt utredet i forbindelse med høyhus-etablering.

De skriver videre at det bør utarbeides to eller flere områdeplaner som dekker sentrum i arealplanen. Om det ikke skjer må kvaliteten  av konsekvensutredningen vurderes i hver enkelt detaljreguleringsplan.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.