Foto: Statens vegvesen

Gater på Hunstad blir berørt når byggingen av ny riksvei fortsetter

Skrevet av Pressemelding
09.10.2018 10:07 - OPPDATERT 09.10.2018 11:03

Går ut over Lauvåsveien og Amund Hellands vei.

Byggingen av ny riksveg 80 innebærer også arbeider på noen av de tilhørende lokalvegene i området.

Lauvåsveien

Lauvåsveien skal videreføres slik at den får en tilknytning til rundkjøringen som ligger over tunnelportalen på Hunstadmoen. I forbindelse med dette vil Lauvåsveien flyttes litt og det skal bygges fortau på en del av strekningen, se kart under. Det skal legges ny vannledning, overvann og drenering langs denne strekningen.  Det vil medføre økt anleggstrafikk, støy og redusert framkommelighet under gjennomføringen.

Fortau bygges bare på den delen av strekningen som ligger inne i prosjektet nå. Gjeldende reguleringsplan forutsetter at det bygges fortau fram til Fogdveien før Lauvåsveien eventuelt åpnes for gjennomkjøring. Lauvåsveien vil derfor ikke bli åpnet for trafikk ut i rundkjøringen nå. Når arbeidene er ferdig vil trafikkbildet for beboere i Lauvåsveien derfor bli som før.  Lauvåsveien er en kommunal veg og det foreligger etter det vi kjenner til ingen informasjon om eller når fortauet videreføres.

Amund Hellands vei

For beboerne i enden av Amund Hellands vei vil det heller ikke bli noen endringer i forhold til dagens situasjon. De vil fortsatt ha sin adkomst via Amund Hellands vei og ut mot rv. 80 via Knut Hamsunds vei.  Det etableres en gruset sti for gangadkomst mellom Lauvåsveien og Amund Hellands vei.

Arbeidsperiode

Arbeidene skal etter planen starte i uke 41. Hoveddelen av arbeidene vil etter planen være ferdig rundt nyttår, men det vil gjenstå grøntarbeider til neste år. I tillegg kan det bli vanskelig å få dekkelagt veien i vinter.

Arbeidstider

Arbeidene vil normalt pågå mellom 0700-1900 mandag-fredag og 0900-1900 på lørdager. Ved spesielle arbeider kan det være aktuelt med arbeid ut over disse tidspunktene.

Spørsmål eller innspill?
Ta kontakt med prosjektleder Odd Inge Bardal, [email protected] telefon 902 54 929, eller byggeleder Kjell Sture Trymbo, [email protected], telefon 911 93 992

De nærmeste beboerne har fått orientering i brev.

Debatt
Bodø NU oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.