Gjengkriminalitet blant ungdom må bekjempes

Heldigvis er ungdomskriminaliteten lav i Norge. Men den negative utviklingen vi har sett i enkelte miljøer i storbyene, skal vi ikke la feste seg i Bodø.

Det er en liten gruppe som begår gjentatt og alvorlig kriminalitet. Dette gjelder særlig barn og unge under 15 år, hvor det har vært en økning de siste årene, men også for de mellom 15 og 18 år. 

Høyre i regjering vil stanse ungdoms- og gjengkriminaliteten før det får utviklet seg mer. Den skal først og fremst forebygges, men den skal også bekjempes. I løpet av våren vil regjeringen derfor fremme forslag til:

  • Forbud mot machete.
  • Forbud mot å dele voldsfilmer.
  • Forbud mot deltakelse i og rekruttering til gjenger.
  • Gjøre det lettere for politiet å dra inn kriminelt utbytte.   
Det skal aldri lønne seg å velge et liv som kriminell, og det må også de unge få vite. Når vi ser mindre grupperinger skape utrygghet i lokalmiljøene, er det vår plikt å reagere. I verste fall ender de unge opp i etablerte kriminelle grupper, det kan vi ikke akseptere. 

Vi vil gå gjennom utviklingstrekk i barne-, ungdoms- og gjengkriminaliteten, oppsummere igangsatt arbeid, identifisere gjenstående utfordringer og peke ut en videre politikk på området.

Vi må erkjenne at kriminaliteten blir mer alvorlig. Og vi skal forebygge at ungdom starter livet sitt i kriminelle gjenger. Også i Bodø og andre byer i Nordland skal vi ta denne utfordringen på alvor, sette inn tiltak, og forebygge på et tidlig stadium.

Kommentaren er skrevet av Bård Ludvig Thorheim og Christine Klippenvåg Nordgård, Stortingskandidater for Nordland Høyre.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.