Senterleder for a-krimsenteret i Nordland, Kurt Kolvereid Jacobsen. Foto: NAV

Gjennomførte kontroll på ni Takeaway steder i Bodø - fant lovbrudd hos samtlige

A-krimsenteret i Nordland har de siste månedene gjennomført kontroll hos 27 serveringssteder som driver takeaway i Nordland. Ni av de var i Bodø.

Det ble gjort kontroller på 27 serveringssteder som driver Takeaway i Nordland. Hos halvparten av de kontrollerte er det avdekket flere lovbrudd. Det kommer frem i en pressemelding. 

Senterleder for a-krimsenteret i Nordland, Kurt Kolvereid Jacobsen forteller til Bodø Nu at ni av disse serveringsstedene var i Bodø, og det ble funnet lovbrudd på samtlige. 

Han kan ikke komme ut med navn på serveringsstedene. 

Gjennomgående brudd

A-krimsenteret er et Tverretatlig samarbeid mellom Skatteetaten, Politiet, Arbeidstilsynet og NAV. Senteret har sett nærmere på arbeidsavtaler, lønn i forhold til tariffavtaler og overtidsgodtgjørelse. De har særlig fokus på bygg- og anleggsbransjen, servering, bilverksted og fiskeri. 

– Vi vet at dette er en del av serveringsbransjen som er sårbar for arbeidslivskriminalitet og dessverre underbygger våre kontroller at dette. Vi har ikke avdekket grove tilfeller av arbeidslivskriminalitet, men finner gjennomgående brudd, forteller Kurt Kolvereid Jacobsen, senterleder for a-krimsenteret i Nordland.

På serveringsstedene i Nordland er det snakk om lovbrudd og mistanker om trygdemisbruk, i tillegg til brudd på føring av personallister og manglende innbetaling av skatter- og avgifter.

Ser alvorlig på det

Kontrollene avdekket også arbeidsavtaler som ikke er i henhold til arbeidsmiljøloven og brudd på arbeidstidsbestemmelser og flere tilfeller der stønadsmottakere underrapporterer arbeidstimer til NAV og på denne måten urettmessig får utbetalt penger de ikke har krav på.

Skatteetaten har sikret innbetaling av utestående skatte- og avgiftskrav på flere hundre tusen kroner. I tillegg er det reagert med gebyrer hos virksomheter med manglende føring av personallister. 

– Vi ser alvorlig på, og følger opp, disse bruddene med virksomhetene og personer det gjelder. Ved å bevisst la være å innrapportere eller innbetale stjeler man direkte fra vår felles velferdskasse. Dette er penger som kunne vært brukt til å sikre barnehageplasser og bygge veier – men som i stedet urettmessig havner i lommene på noen som ikke skulle hatt dem i utgangspunktet, sier Jacobsen og legger til: 

[annonse]
– Skal vi få bukt med arbeidslivskriminaliteten og sikre en sunn bransje med like konkurransevilkår, må virksomhetene etterleve regelverket. I motsatt tilfelle er det vår plikt å reagere når vi kommer over aktører som ikke følger spillereglene. 

Unge mangler oversikt over egne rettigheter – tør ikke si ifra 

For mange unge er restaurant- og serveringsbransjen det første møte med arbeidslivet. Flere ungdommer rapporterer om ugunstige arbeidsvilkår, som lite forutsigbarhet, lange vakter uten mulighet for pause, og dårlig eller mangelfull opplæring. Det gir grunn til bekymring. 

– Ungdommen er fremtidens arbeidskraft, vi mener det er viktig at disse ivaretas og sikres et godt møte med arbeidslivet. Mange kan være redde for å miste jobben eller å få dårlige referanser dersom de melder fra om kritikkverdige forhold eller stiller krav, forteller Jacobsen. 

A-krimsenteret har en oppfordring til både foreldre og arbeidsgivere.

– Snakk med ungdommen, engasjer deg og spør hvordan de har det på jobb – arbeidsgivere; skal sørge for trygge rammer og sikre tilstrekkelig oppfølging, det er vi alle tjent med, oppfordrer Jacobsen.  

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.