Gladmeldinga fra kommunen vil koste deg dyrt - så mye bompenger må du ut med

Bypakke 2 blir hovedsaklig finansiert av bilistene. Nå har Stortinget vedtatt planene.

Bodø Nu mottok på tirsdag en pressemelding fra Bodø kommune om at det gledes til å settes i gang med Bypakke 2. Saken ble vedtatt i Stortinget på tirsdag der alle stemte for, med unntak av Fremskrittspartiet og Rødt. 

Det som imidlertid ikke ble tatt med i pressemeldingen var tittelen på saken som ble behandlet i Stortinget: Bypakke Bodø fase 2 i Nordland – forlenget innkrevingsperiode og økt gjennomsnittstakst. 

For myke trafikanter

Vedtaket fra Stortinget medfører at bompengetaksten økes med tre kroner og at innkrevingsperioden forlenges fra 2030 til 2035. Altså en innkrevingsperiode på totalt 20 år for Bypakke Bodø. 

De økte inntektene skal bidra til å realisere flere tiltak for gående, syklende, trafikksikkerhet, kollektivtrafikk og miljø. 

Hovedsakelig finansiert av bilistene

Totalt økes dermed prosjektrammen med 1,1 milliarder kroner, hvorav 977 millioner kroner som skal være bompengefinansiert. 

Bypakke Bodø vil dermed ende opp med en totalkostnad på 4,5 milliarder kroner. 

Slik oppsummerer Stortinget vedtaket: 

«Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om utbygging og delvis bompengefinansiering av Bypakke Bodø fase 2 i Nordland. Forslaget innebærer forlenget innkrevingsperiode og økt gjennomsnittstakst. Regjeringens forslag ble vedtatt.» 

Passerer man bomstasjonen to ganger daglig i snitt, noe som ikke er uvanlig dersom man bor utenfor bykjernen, må man som bilist punge ut med rundt 4.000 kroner ekstra i året. Med den forlengede innkrevingsperioden på fem år vil det si at en bilist må betale rundt 20.000 kroner ekstra. 

Tre av ni representanter fra Nordland møtte

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Saken ble votert over 10. mai i Stortinget. Den dagen var det bare tre representanter fra Nordlandsbenken som var på plass i salen. 

Til stede var Mona Nilsen for Arbeiderpartiet, Mona Fagerås for Sosialistisk Venstreparti og Dagfinn Olsen fra Fremskrittspartiet.

Både Fagerås og Nilsen stemte for, mens Olsen stemte i mot. 

Tiltakene

Hålogalandsgata:

  • Blant annet legge til rette for elektriske busser, etablere holdeplasser for leddbusser, tilrettelegging og merking av snarveier. Oppgradere hele den nedslitte gata til dagens standardkrav.
    Sjøgata:
  • Egne lommer for parkering utenfor kjørefelt og med buffer mot myke trafikanter. Separat veianlegg for syklister og fotgjengere. Nord-Norges første nullutslipps anleggsplass. 
Nordstrandveien:

  • Sykkelvei med fortau på den ene siden og fortau på den andre. Nye busstopp med bedre tilkomst.
Riksvei 80 Trefelten (Hunstadmoen – Bodøelv):

Riksvei 80 Thallekrysset – Snippen – jernbanestasjonen:

  • Blant annet sykkelvei med fortau fra Thallekrysset til Snippen/Dronningens gate og videre til jernbanestasjonen.
Riksvei 80 Mørkved – Hunstad øst:

  • Oppgradering av eksisterende vei, Bertnes-rundkjøringen og kryssutbedringer. Mulig ny arm mot Mørkvedlia og busslomme. Løse utfordringer rundt fremkommelighet og krysningspunkt veg/jernbane og tilrettelegge kollektivholdeplasser. 
 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.